Open post

Karo Pharma väljer Advantum Life Sciences Suite

Karo Pharma Logo

Karo Pharma har nyligen investerat i dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum Life Sciences Suite som är skräddarsytt för Life Science branschen. Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Open post

Advantum Life Sciences Suite, rätt val för NorthX Biologics

NorthX Biologics har en av norra Europas största tillverkningskapaciteter för kliniskt material i form av plasmid-DNA, rekombinanta proteiner, cellbanking och relaterade genterapitjänster. NorthX’s innovationshubb är ett innovationsspår utformad för att tillhandahålla processutvecklings- och GMP- tillverkningstjänster för nästa generations läkemedelsutvecklingsföretag och innovativa forskargrupper som har behov av NorthX’s (Good Manufacturing Practice) GMP-expertis. NorthX kan hantera projekt hela vägen från idé till kommersiell tillverkning.

NorthX Biologics har anläggningar i Matfors samt på Karolinska Universitetssjukhusets campus i Stockholm.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system. Advantum Life Sciences Suite är en förkonfigurerad lösning för kvalitetsstyrning i enlighet med branschkrav från exempelvis EU och FDA.

Läs mer om NorthX Biologics här www.nxbio.com

Open post

Alligator Bioscience utökar användningen av Advantum

Alligator Bioscience Logo

Bioteknikföretaget Alligator Bioscience utökar nu sin användning av Advantum till att också omfatta kvalitetsdokumentation. Alligator Bioscience är sedan tidigare användare av Advantum och har då använt Advantum framför allt för att hantera avtal. Genom att nu komplettera med Advantums förkonfigurationer inom vår Life Sciences Suite kommer Alligator Bioscience dra nytta av vår erfarenhet inom Life Science sektorn och få en lösning som är kvalitetssäkrad i enlighet med regulatoriska krav, säger Joakim Svensson på InfoTech Scandinavia AB.

Alligator Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator har omkring 40 medarbetare  och huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 3 300 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Svensson
InfoTech Scandinavia AB
joakim.svensson@infotech.se
0703 – 79 12 12

Open post

Avara Pharmaceutical Services kvalitetssäkrar med Advantum

Avara Pharmaceutical Service har valt Advantum för sin hantering av dokumentation i enlighet med de höga regulatoriska krav  som ställs på denna typ av verksamhet. Advantum kommer initialt att installeras vid Avaras engelska anläggning i Avlon utanför Bristol. ”Att vi nu får ännu en stor aktör inom Life Sciences området i Europa som kund stärker vår internationella närvaro vilket vi ser som mycket positivt”, säger Joakim Svensson på InfoTech Scandinavia AB. 

Avara Pharmaceutical Services är en global kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) med verksamhet i bl.a. England och USA. Avara Pharmaceutical Services erbjuder en rad CDMO-tjänster som omfattar läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter.

Läs mer om Avara Pharmaceutical Services här.

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och processhantering. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum Life Sciences Suite här!

Open post

Fria Bröd – ny användare av Advantum Livsmedel

 

Fria Bröd AB har valt Advantum Livsmedel som sin lösning för dokument- och ärendehantering. Advantum Livsmedel är ett Quality Management System (eQMS), som är speciellt anpassat för verksamheter som arbetar med tillverkning och utveckling inom livsmedelsindustrin. Med Advantum Livsmedel säkerställer ni att företaget hanterar rätt typ av information på rätt sätt och styr informationshanteringen och processflöden enligt best practice.

Tack vare Advantums unika 100% konfigurerbarhet blir lösningarna skalbara vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att bolaget växer.

 

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och processhantering. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum Livsmedel här!

 

Om Fria Bröd AB

Fria är ett glutenfritt bageri med missionen ”det goda glutenfria livet”. Det som för över 20 år sedan började som en ren familjeangelägenhet har idag blivit ett ledande glutenfritt bageri i Norden inom frysta, glutenfria bageriprodukter. Sortimentet omfattar allt från glutenfritt bröd och fikabröd till färdiglagat. Läs mer om Fria Bröd här!

Open post

PostNord Logistics TPL effektiviserar med Advantum

I sin ständiga strävan att effektivisera och kvalitetssäkra sin hantering har PostNord Logistics TPL valt att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Advantum från InfoTech Scandinavia AB.

PostNord tredjepartslogistik (TPL) erbjuder effektiva logistiklösningar som inkluderar till exempel lagerhållning, ordermottagning, tullservice, distribution och montering. PostNord Logistics TPL tar fram kundanpassade lösningar inom branscher som läkemedel och hygien, alkoholhaltiga drycker, dagligvaror och elektronik. Vid hanteringen av alkoholhaltiga drycker, dagligvaror och läkemedel kan PostNord TPL förutom att de tillhandahåller en effektiv orderprocess även t ex etikettera och säkerställa att etiketten följer samtliga regelverk. PostNord Logistics TPL uppfyller alla krav (GMP/GDP) för att hantera läkemedel.

”InfoTech Scandinavia erbjöd med sin produkt Advantum en flexibel lösning som i kombination med deras erfarenhet inom hantering av dokumentation och ärenden i regulatoriska miljöer gjorde systemvalet lätt för oss” säger IT-chefen Björn Halldén på PostNord Logistics TPL.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danir koncenen med sina drygt 2 500 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Joakim Svensson
InfoTech Scandinavia AB
joakim.svensson(at)infotech.se
0703 – 79 12 00

Open post

InfoTech implementerar Advantum åt Alligator

InfoTech Scandinavia kan idag meddela att bioteknikföretaget Alligator Bioscience har valt InfoTech Scandinavias system Advantum för att hantera sina avtal. Med Advantum får Alligator en effektiv översikt avseende sina avtal gällande löptider och påminnelser, access och behörigheter samt till avtalen relaterad dokumentation.

Avtal är ett område där InfoTech Scandinavia kan erbjuda en effektiv hantering med sitt egenutvecklade system Advantum. Förutom att hantera avtal används idag Advantum för hantering av bland annat styrande dokument, reklamationer och avvikelser samt ritningar och teknisk dokumentation.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom life-science segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom life-science skapar ett attraktivt erbjudande.

Alligator Bioscience utvecklar innovativa antikroppsbaserade immunterapier för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling. Detta innefattar bland annat identifiering av nya angreppspunkter för läkemedel, framtagning och optimering av nya läkemedelskandidater, utvärdering av preklinisk effekt och säkerhet, samt slutligen konfirmerande kliniska studier på cancerpatienter. Alligator har omkring 30 medarbetare. Bolaget grundades 2001 och är privatägt. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 2 500 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Per Andersson
InfoTech Scandinavia AB
per.andersson@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

InfoTech Scandinavia tecknar partneravtal med CGI

InfoTech Scandinavia har nyligen ingått ett strategiskt partneravtal med CGI avseende Advantum, InfoTech Scandinavias mjukvarulösning för dokument- och ärendehantering. Avtalet är en del i InfoTech Scandinavias strategi att nå ut till en bredare marknad. I och med detta partnerskap blir CGI en Value Added Partner, en fullvärdig partner med hög kompetens i Advantum. Partnerskapet är ett resultat av ett flerårigt samarbete mellan de bägge bolagen.

Redan idag är InfoTech Scandinavia en stark aktör inom ett antal definierade branscher, exempelvis Life Science och bolag med omfattande produktutveckling. Med CGI som partner öppnas nu spännande möjligheter att nå ut med Advantum till ytterligare branscher där InfoTech Scandinavia inte tidigare fokuserat.
“Att vi nu konkretiserat vårt samarbete innebär att framtiden ligger öppen för att gemensamt satsa på att bredda kundbasen. Vi ser Advantums kompetenta funktionalitet och flexibilitet i kombination med CGIs starka försäljningsorganisation och förmåga att förvalta stora kunder som bra förutsättningar för att lyckas framöver” säger Per Andersson på InfoTech Scandinavia.

Advantum används idag främst för dokument- och ärendehantering. Styrkan i lösningen ligger i kombinationen av att vara en standardprodukt samtidigt som den är 100% konfigurerbar. Detta betyder att lösningen kan konfigureras efter den enskilda kundens önskemål, utan de stora kostnader en kundunik specialanpassad lösning innebär.

CGI
CGI är ett ledande globalt IT-tjänsteföretag med 65 000 medarbetare i 40 länder i Nord-, Sydamerika, Asien och Europa. CGI erbjuder alla typer av IT-lösningar och IT-tjänster som möjliggör för kunderna att framgångsrikt utveckla sin verksamhet.

InfoTech Scandinavia
InfoTech Scandinavia hjälper företag och organisationer att effektivt hantera sina dokument och processer. Bolaget startades 1999 och finns idag representerat med personal i Malmö och Stockholm. InfoTech Scandinavia ingår sedan starten i Danirkoncenen med sina drygt 2 500 anställda.

För frågor vänligen kontakta:

Per Andersson
InfoTech Scandinavia AB
per.andersson(at)infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

InfoTech utökar och flyttar Stockholmskontoret

InfoTech Scandinavia AB är inne i ett expansivt skede vilket innebär att vi flyttar vårt utvecklingscentrum i Stockholm till nya större lokaler. Våra nya lokaler är belägna i Alviks Strand i västra Stockholm.

Välkommen att besöka våra nya lokaler på adressen:

InfoTech Scandinavia AB
Gustavslundsvägen 145
167 51 Bromma

Open post

Idogen – ny användare av Advantum LSS Basic

Idogen Logo

Idogen AB har valt Advantum Life Sciences Suite (LSS) Basic som sin lösning för dokumenthantering. Idogen har även varit delaktiga i framtagningen av Advantum LSS Basic och spelat en viktig roll för att göra programvaran lättillgänglig och passande för startups och mindre bolag inom Life Sciences segmentet.  “Förutom att lösningen bygger på kompetent teknik och erfarenhet av behoven inom Life Science så uppskattar jag den lokala närvaron som InfoTech Scandinavia ger”, menar Lars Hedbys, VD på Idogen AB.

Advantum LSS Basic lösningen innehåller förutom själva programvaran för att hantera dokumentation också drift, support och back up. Advantum LSS Basic lösningen är skalbar vilket innebär att lösningen kan växa och utvecklas i takt med att bolaget växer.

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och processhantering. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om advantum LSS Basic här!

Om Idogen AB

Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Idogen är noterat på AktieTorget och har sitt säte på Medicon Village i Lund. Läs mer om Idogen här www.idogen.com

Posts navigation

1 2 3 4