Open post

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Effektiviseringar under kvartalet – stabilisering av marknaden.

PION Groups intäkter för första halvåret 2023 ökade med 2 procent till 1 059 MSEK (1 043 MSEK) med ett justerat EBITA-resultat på 3,0 MSEK (0,3%). Resultatet har under första halvåret belastats med kostnader av engångskaraktär om 21,2 MSEK.

Vi har under kvartalet tagit ytterligare kostnader i syfte att effektivisera och uppnå en god och uthållig lönsamhet. Vår bedömning är att denna omställning nu är klar. Parallellt med detta har vi intensifierat arbetet med digitalisering, ökat våra säljinsatser och fortsatt att arbeta i linje med våra strategier för att kunna höja våra marginaler framåt. Vi ser en stabilisering i marknaden även om den är fortsatt avvaktande och vår bedömning är att PION Group kommer gå stärkta ur 2023.

Kvartalsperioden april – juni

 • Intäkterna uppgick till 528 (540) MSEK, motsvarande en minskning om 2 procent.
 • Justerat EBITA är -0,3 MSEK och EBITA-marginalen 0,0 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 8,0 MSEK.
 • EBITA uppgick till -8,3 (18,7) MSEK och EBITA marginalen till -1,6 (3,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (17,7) MSEK och rörelsemarginalen till -2,0 (3,3) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -7,9 (9,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,16 (0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,8 (0,5) MSEK, motsvarande 0,16 (0,01) SEK per aktie.
 • Den 18 juli 2023 meddelade PION Group att bolaget rekryterat Nils Carlsson som ny vd och koncernchef med tillträde under hösten 2023.

Delårsperioden januari – juni

 • Intäkterna uppgick till 1 059 (1 043) MSEK, motsvarande en ökning om 2 procent.
 • Justerat EBITA är 3,0 MSEK och EBITA-marginalen 0,3 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 21,2 MSEK.
 • EBITA uppgick till -18,2 (42,8) MSEK och EBITA-marginalen till -1,7 (4,1) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,1 (41,1) MSEK och rörelsemarginalen till -2,2 (3,9) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -19,7 (30,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (0,64) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,4 (12,5) MSEK, motsvarande 0,05 (0,27) SEK per aktie.
 • Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.
Open post

PION Group rekryterar CFO för accelererad tillväxt

PION Group utser Christine Kjellvard till CFO.

Som annonserats i december 2022 har PION Group initierat rekrytering av en CFO för koncernen. Det arbetet har avslutats, då Christine Kjellvard anställts. Christine Kjellvard har lång erfarenhet från kompetensbranschen och har dessutom i olika roller framgångsrikt arbetat med affärs- och processutveckling.

”Jag är väldigt glad att kunna välkomna Christine till PION Group. Christine börjar hos oss 1 oktober och kommer att fokusera på att skapa förutsättningar för vidare tillväxt, bland annat genom affärs- och processutveckling, integrering av förvärv samt effektivisering och kostnadskontroll”, säger Mats Kullenberg, tillförordnad VD och koncernchef för PION Group.

Christine Kjellvard är 55 år gammal och har tidigare arbetat på bland annat Fujitsu, Assa Abloy, Telenor och SQS Group. SQS inlemmades under Christines tid som bolagets Nordic Financial Director för Sverige, Norge och Finland i den globala koncernen Expleo, som omsätter cirka 15 miljarder SEK i 30 länder.

”Jag ser fram emot en spännande resa på PION Group, där jag får tillfälle att skapa en miljö i en tillväxtorienterad organisation. En miljö som stödjer medarbetare, kunder och företaget i stort. Det innebär bland annat att kvalitativt ­vidareutveckla strukturer, system, rutiner och processer för att på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för kommande tillväxt och som samtidigt adderar mervärde ur både ett internt och externt perspektiv. Vi önskar leverera högsta kvalitet till PION Groups kunder där framtiden ställer höga krav på ett stabilt strukturkapital som samverkar med vårt humankapital, dvs våra fantastiska medarbetare. Tillsammans skapar det effektiva resultat”, säger Christine Kjellvard

PION Group arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. PION Group omsätter drygt 2 miljarder SEK årligen, vilket gör gruppen till en av Sveriges största aktörer i kompetensbranschen. Kompetensbranschen omsätter enligt branschorganisationen Kompetensföretagen cirka 50 miljarder kronor årligen i Sverige. Drygt 200 000 individer processades genom branschens bolag under 2022, en ökning med 10% jämfört med 2021.

Open post

PION Group rekryterar Nils Carlsson som ny VD och koncernchef

Nils Carlsson, en välrenommerad ledare inom svenskt näringsliv, kommer att tillträda sitt nya uppdrag i november, då han tar över befattningen från tf vd Mats Kullenberg. Kullenberg kommer att fortsätta sitt engagemang inom koncernen i rollen som Senior Advisor.

Nils Carlsson kommer direkt från sin position som vd och koncernchef för Resurs Bank, där han framgångsrikt drivit bankens tillväxt med en stark inriktning på datadriven innovation för att förbättra kundupplevelsen. Hans erfarenheter sträcker sig över ett antal olika branscher, inklusive ledande befattningar på bolag som Fortnox, Electrolux och Europolitan (nuvarande Telenor Sverige). Han har också tjänstgjort i ett antal styrelser, vilket inkluderar PION Group, där hans intresse för företagets verksamhet först väcktes.

 ”Jag är oerhört stolt och glad över att välkomna Nils Carlsson som ny vd och koncernchef för PION Group. Rekryteringen av Nils med hans bakgrund inom starka tillväxtresor där han byggt flera små bolag till stora jättar samt erfarenhet av börsen, digitalisering och omställning blir ett viktigt led i vår nya affärsstrategi där vi ämnar ta PION Groups positionering och nya erbjudande till nästa nivå för att framtidssäkra både egna bolag och kunders verksamheter med rätt kompetens och digitala verktyg. Det är här Nils Carlsson kommer in med sin utomordentliga helhetssyn och kompetens. Jag kan inte tänka mig en bättre vd som kan hjälpa hela koncernen att nå de uppsatta målen med sitt tydliga ledarskap som sätter människan i fokus; precis som vi på PION Group gör”, säger Lars Kry, styrelseordförande för PION Group.

”PION Group representerar över 3 600 talanger som tillför kunskap i alla delar av svenskt näringsliv. Jag är särskilt intresserad av det spännande uppdraget att stärka den mänskliga kompetensen och utvecklingspotentialen genom att utnyttja teknik och automatisering. Denna människocentrerade tillväxtresan kommer att vara kärnan i mitt arbete för att ytterligare bygga och stärka PION Group”, tillägger Nils Carlsson, vd och koncernchef PION Group.

PION Group har som mål att fram till och med 2026 uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent och en EBITA marginal om minst 5 procent. Bolagets nya strategi och uppdaterade finansiella mål tar hänsyn till den automatisering arbetsmarknaden nu genomgår. PION Group föddes med  syftet att samla konsultföretag under ett tak där synergieffekter och kunskapsdelning ger snabbare utveckling. Under det gångna året har PION Group förvärvat SaaS-lösningar som Whippy, Roi/Workspace Recruit samt konsultbolaget Dreamwork.

”Jag vill tacka Mats för hans framgångsrika insatser som tf vd och koncernchef och jag ser fram emot att följa hans arbete i rollen som Senior Advisor. Mats är en driven entreprenör som på kort tid tagit stora kliv för koncernens utveckling i enlighet med vår nya strategi”, avslutar styrelseordförande Lars Kry i en kommentar till beskedet.

Open post

”Årets ledare” Claes Gellstrup ny VD för Poolia

PION Group utser Claes Gellstrup till ny VD för Poolia.

Poolia är en del av företagsgruppen PION Group som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. PION Group omsätter drygt 2 miljarder SEK årligen, vilket gör gruppen till en av Sveriges största aktörer i kompetensbranschen. Claes Gellstrup har utsetts till ny VD för Poolia i Sverige för att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.

”Jag är glad att välkomna Claes som VD för Poolia. Hans erfarenhet och goda ledarskap tillsammans med hans starka drivkraft att skapa tillväxt och goda resultat är viktiga tillgångar för Poolias fortsatta utveckling”, säger Mats Kullenberg, tillförordnad VD och koncernchef för PION Group.

Claes Gellstrup har gedigen erfarenhet från tillväxtbolag. Han har arbetat de sex senaste åren inom PION Group och kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör. Nyligen utsågs Claes till styrelseledamot i Kompetensföretagen och han tilldelades tidigare i år priset ”Årets ledare” under Recruitment Awards.

”Jag ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med medarbetare, kunder och kandidater där Poolia befäster positionen som Sveriges ledande kompetensföretag. Poolia kommer att fortsätta bidra till våra kunders framgång genom att hitta rätt kompetens för dagens och framtidens behov”, säger Claes Gellstrup.

Kompetensbranschen omsätter enligt branschorganisationen Kompetensföretagen cirka 50 miljarder kronor årligen i Sverige. Drygt 200 000 individer processades genom branschens bolag under 2022, en ökning med 10% jämfört med 2021.

Open post

Niconovum kvalitetssäkrar med tjänsten Advantum Dossierhantering Pharma

Niconovum har valt allt använda sig av tjänstelösningen – Advantum Dossierhantering Pharma – för att effektivisera och kvalitetssäkra sin dokumenthantering. Med – Advantum Dossierhantering Pharma – får Niconovum fördelarna i ett kraftfullt systemstöd för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation genom hela processen från idé och utvecklingsfas till färdig produkt i en standardiserad struktur.

Niconovum utvecklar och säljer nikotinprodukter som är konsument-vänliga, bekväma, effektiva och verkar snabbt. På marknaden finns Niconovums produkter under varumärket Zonnic®. Poängen med att använda Zonnic® är att användarna slipper tobak samtidigt som kroppen får den nikotinmängd den är van vid, allt för att reducera ett stort folkhälsoproblem som rökningen är. Niconovum ingår sedan 2017 i British American Tobacco (BAT).

Läs mer om Advantum Dossierhantering Pharma här.

Läs mer om Niconovum här.

Open post

Dagens Industri uppmärksammar våra Advantum-kunder NorthX och BioArctic

I sin bilaga kring Life Science uppmärksammar Dagens Industri två Advantum-kunder som har ordentlig vind i seglen, NorthX Biologics och BioArctic.

NorthX Biologics erbjuder bolag från hela världen att processutveckla sina produkter i sin anläggning i Matfors. Uppdraget från Vinnova är att utveckla en innovationshubb för utveckling av både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige, och arbetet är i full gång redan innan invigningen. Den stora anläggningen är GMP-certifierad och sedan flera år tillbaka använder bolaget Advantum Life Science Suite för att hantera sin regulatoriska dokumentation.

BioArctic har efter två decenniers forskning fått ett genombrott inom Alzheimer-området. Bolaget har tagit fram världens första alzheimer-läkemedel, Leqembi, som påverkar sjukdomsprocessen och det väntas snart nå marknaden. Läkemedlet har fått ett accelererat godkännande av FDA och kommer att finnas tillgängligt på den amerikanska marknaden inom kort. Därefter väntar fler marknader. BioArctic använder Advantum Life Science Suite för hantering av regulatorisk dokumentation.

Läs mer om Advantum Life Science Suite här: Life Science Suite – Advantum

Vill du läsa artiklarna i DI finns länkarna här:

Amerikanska jättar lockas till Medelpad (di.se)

”Vi ska bli Sveriges ledande läkemedelsbolag” (di.se)     

Open post

Söderenergi – ny användare av Advantum

Söderenergi har valt Advantum som sin lösning för hantering av anläggningsinformation. Med Advantum säkerställer Söderenergi att anläggningsinformationen hanteras på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Tack vare Advantums unika konfigurerbarhet blir lösningen skalbar vilket bl.a. innebär att systemet kan växa och utvecklas i takt med att behovet växer.

Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i Stockholmsregionen, dygnet runt och året runt. I kraft-värmeverket produceras även el som motsvarar förbrukningen i 100 000 hushåll. Den säljs direkt till den nordiska elbörsen. På ett år omvandlar Söderenergi 1 miljon ton avfall till energi. Hälften kommer via fartyg till hamnen i Södertälje. Produktionen sker i tre huvudanläggningar; Igelsta kraftvärmeverk som är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk och Fittjaverket. Läs mer om Söderenergi här www.soderenergi.se

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för bland annat dokument- och ärendehantering genom produkten Advantum. Bolaget ingår i Danirkoncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum här www.advantum.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Open post

Poolia 2.0 – Making your job even better

Idag lanseras Poolias nya moderniserade varumärke och grafiska profil. Med den nya identiteten vill Poolia visa upp att företaget är ett modernt bolag som ligger i framkant inom både teknik och kompetens.

Poolia har under de senaste 30 åren fokuserat på att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Som en del av en föränderlig arbetsmarknad har Poolia ständigt förnyat sig och med en kraftigt ökad efterfrågan av sina tjänster har Poolia stärkt såväl sitt erbjudande som sin organisation kontinuerligt.

“Jag känner mig otroligt stolt över att få möjligheten att få vara med och genomföra en lansering som för Poolia ännu ett steg framåt. Det var över 30 år sedan Poolia grundades och vi är experter på det vi gör. Vi adderar hela tiden nya medarbetare med nya kunskaper och förbättras kontinuerligt i vad vi kan leverera till våra kunder sett till både kompetens och teknik. Vi vill att vår nya identitet ska spegla vilka vi har blivit, ett Poolia 2.0 helt enkelt!” säger Mattias Melander, VD på Poolia Sverige.

I samband med lanseringen av rebrandingen presenteras också en ny tagline – “Making your job even better”. Trots att tidigare tagline varit både välkänd och omtyckt både internt och externt upplevde Poolia att det var dags för något nytt som passade bättre med samtiden och den plats bolaget befinner sig på.

“Vi jobbar med rekrytering och konsultaffärer varje dag vilket har gjort oss till specialister inom vårt område. Som bolag har vi på många sätt redan tagit ett steg in i framtiden och det känns fantastiskt att vi nu har gjort en förflyttning även av varumärket” säger Charlotte Sahlin, Marknadsområdeschef på Poolia.

Open post

Poolia AB – Årsredovisning 2021

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2021 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Open post

BioArctic – ny Advantum kund inom Life Sciences segmentet

BioArtcic har efter en utvärderingsperiod valt Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt dokument- och kvalitetshanteringssystem.

På InfoTech Scandinavia är vi givetvis stolta över att ännu ett bolag inom Life Sciences segmentet har valt oss som leverantör. Detta visar att vår kompetens inom informationshantering i kombination med vår erfarenhet av att hjälpa bolag inom Life Sciences skapar ett attraktivt erbjudande.

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. BioArctics huvudsakliga forskningsområden är Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, områden där det idag finns stora medicinska behov. Det finns idag heller inga behandlingar som kan stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet för dessa sjukdomar.

Advantum Life Sciences Suite erbjuder en prisvärd lösning specifikt utvecklad för att hjälpa mindre och medelstora företag i Life Science-branschen att implementera ett “best practice”-system. Advantum kännetecknas särskilt av sin säkra hantering av kritisk information, såväl som den unika flexibilitet som följer med ett 100% konfigurerbart system.

Läs mer om BioArctic här www.bioarctic.com

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02

Posts navigation

1 2 3 4