Föregående kapitel

Sigma Technology

Djärva satsningar gav historisk framgång

Sigma Technology Group är ett globalt IT- och teknikkonsultbolag runt om i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina och med global leverans till Europa, USA och Kina. Vi har en stor bredd men ett fokus på digitalisering och elektrifiering. Vår kompetens inom mjukvaruutveckling, produktinformation och inbyggda system är omfattande. Leverans sker dels hos kund, dels i större utvecklingsteam på egna kontor, runt om i världen. Vi har under de senaste åren positionerat oss starkt inom elektrifiering och digitalisering inom fordons- och verkstadsindustrin, en stark bransch som kommer fortsätta att sluka stora mängder utvecklingsresurser.

Vår offensiva strategi under pandemin gav frukt

Pandemin satte stopp för många branscher och efterfrågan på våra tjänster sjönk. Men vi visste att trenden inom digitalisering och elektrifiering var stark och att behovet av kompetens och kapacitet bara ackumulerades under pandemin. Vi såg en historisk chans för oss att ta marknadsandelar.

Vi tog då beslutet att satsa offensivt. Vi startade tio nya entreprenörsdrivna bolag och gjorde stora satsningar i alla våra befintliga bolag. Våra konkurrenter var under samma period förvånansvärt overksamma.

Satsningen fortsätter att bära frukt och strategin har överträffat målsättningarna. Med de nya bolagen har vi etablerat oss i nya branscher och kompetensområden med nya kunder och nya viktiga ramavtal.

Lokalt driv ger global styrka

Vid årsskiftet 2021/22 sjösattes ett utvecklingssteg för att framtidssäkra ett decentraliserat ledarskap genom att dela in verksamheten i Sverige i tre underkoncerner. Genom uppdelningen framtidssäkras och förstärks drivkraften och närheten till kunder och medarbetare får fortsatt fokus. Det hjälper oss att tillvarata den energi och drivkraft som kännetecknar entreprenörsdrivna bolag. Med vår bolagsstruktur kan vi samla ledare och expertis från våra nuvarande såväl som våra nya verksamheter, som med sina olika bakgrunder och branscherfarenheter adderar styrkan som gör oss stabila och starka på en global marknad.

Året i korthet

Vår tillväxtresa fortsätter och genom att kombinera våra spetsbolags samlade kompetens och kapacitet har vi ett unikt erbjudande som attraherar stora globala kunder. Ett bra exempel är ett projekt för en av världens tre största lastbilstillverkare med bas i Tyskland, där vi valts ut som global leverantör för utveckling av helt nya affärskritiska systemstöd. Projektet omfattar leveranser och medarbetare från Tyskland, Sverige, Ungern och Ukraina.

Vi är också stolta och glada över alla nya ramavtal som tecknats, alla nya strategiska affärer och nya kunder vi lyckats landa under året. Målen är fortsatt höga och vi ligger före vår tillväxtplan. Vi ska bli marknadsledande inom digitalisering och elektrifiering. Vår tidigare målsättning att dubblera omsättningen till 2 miljarder till 2024 måste revideras då vi redan i år beräknas omsätta närmare 1,9 miljarder.

Danir är en unik koncern där din egen prestation och du själv är den enda begränsningen. Bara fantasin sätter gränsen för vad du och din organisation kan uppnå och lyckas med. Det är vår offensiva framgång ett bevis på.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Sigma Technology.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
1 330
+11%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

Sigma Technology

Sigma Technology Group är ett globalt IT- och teknikkonsultbolag runt om i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina och med global leverans till Europa, USA och Kina. Vi har en stor bredd men ett fokus på digitalisering och elektrifiering. Vår kompetens inom mjukvaruutveckling, produktinformation och inbyggda system är omfattande. Leverans sker dels hos kund, dels i större utvecklingsteam på egna kontor, runt om i världen. Vi har under de senaste åren positionerat oss starkt inom elektrifiering och digitalisering inom fordons- och verkstadsindustrin, en stark bransch som kommer fortsätta att sluka stora mängder utvecklingsresurser.

Föregående kapitel