Sigma Industry

Långsiktighet bygger bolag och trygghet

Sigma Industry erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Sigma Industry består av Sigma Industry East North, Sigma Industry West och Sigma Industry South.

Sigma Industry East North

Sigma Industry East North är en koncern bestående av sex teknikkonsultbolag, från Linköping i söder till Luleå i norr. Vi samlar industrins vassaste ingenjörskonsulter inom bland annat produktutveckling, produktionsutveckling, projektledning, QA och validering. Tillsammans är vi nu fler än 350 medarbetare som levererar tekniska lösningar till våra kunder.

UPPDELNING FÖR SNABBA BESLUT OCH STABILITET NÄR DET GUNGAR

Vi strävar efter långsiktighet, kvalitet, hållbarhet och stabilitet. Därför bildade vi i år en koncern för att ge dotterbolagen större möjlighet att utvecklas och för att främja tillväxten på den lokala marknaden. Det finns fördelar med att vara ett bolag i en större koncern, det är bra med de korta beslutsvägarna i det mindre bolaget och tryggt med stabiliteten i en koncern.

Vår strävan är att vara en genuin, transparent och pålitlig arbetsgivare. Det skapar långsiktighet i relationen till våra medarbetare.

ÅRET I KORTHET

Vår omsättning ökar och vi visar på stigande rörelsemarginal. Med detta i ryggen tror vi på en lysande framtid för oss som koncern. I år nådde vi 350 medarbetare. Vi ser styrkan med och arbetar aktivt för en jämställd bransch. Det är därför glädjande att andelen kvinnor ökar och att vi nu är 40 % kvinnor.

 

Sigma Industry West

Tillsammans med Sigma Embedded Engineering och Sigma Energy & Marine erbjuder vi spetskompetens inom produktutveckling, embedded, UX, elektronik- & mjukvaruutveckling, energi, process, subsea, IoT, produktionsteknik, beräkning och PLM.

Vi jobbar i teknikens framkant med omställningen till elektrifierade fordon, uppkopplade applikationer och Industri 4.0. Med en ökad efterfråga på digitalisering och innovationer blir vår ingenjörskunskap bryggan mellan produktutveckling och det digitala.

NÄRA OCH FAMILJÄRA, AGILA OCH STABILA

Vi består av tre bolag och jobbar i platta och flexibla organisationer. Vi har nytta av att vara agila, personliga och entreprenöriella och på samma gång vara en del av den större Sigma-gruppen. Vi har nära relationer med våra medarbetare och arbetar långsiktigt med vår företagskultur. Ett resultat av detta är vår, jämfört med branschen, låga personalomsättning.

ÅRET I KORTHET

Såväl omsättning som marginaler ökar, vi gör vårt bästa år någonsin och är idag fler än 380 medarbetare. Viljan att få uppdrag utförda hos oss fortsätter att öka och vår åtagandeaffär utgör numera över 30 % av vår totala affärsvolym. Energy och subsea har återhämtat sig. Vi expanderar inom process och embedded fortsätter växa. Vi har även startat två nya bolag, CREW by Sigma och Embedded Engineering Future.

 

Sigma Industry South

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom produkt- och produktionsutveckling till industriföretag inom många olika branscher i södra Sverige. Vårt erbjudande omfattar allt från produktskiss, till produktion och efterföljande livscykel, och breddas kontinuerligt med nya kvalificerade ingenjörstjänster.

Vi är ca 350 medarbetare med kontor i Jönköping, Växjö, Karlskrona, Hässleholm, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö.

LÅNGSIKTIGT FORMAR VI VÅR GRUND OCH FRAMTIDENS KOMPETENS

Varje år sedan starten 2014, ökar vi omsättning och antal medarbetare. Med kunder i många olika branscher är vi mindre känsliga för upp- och nedgångar. Vi bygger långsiktiga, starka relationer och vårt nära samarbete gör att vi snabbt kan anpassa oss till förändringar, och samtidigt identifiera nya möjligheter.

Vi anställer varje år minst 25 nyutexaminerade ingenjörer som vi med vårt utvecklingsprogram hjälper in på arbetsmarknaden. Det är vårt sätt att forma framtidens kompetens.

ÅRET I KORTHET

Vår verksamhet har gått starkt under 2022 och vi ökar både omsättning och resultat med ca 20 %. Vi har under året som gått även gjort flera satsningar för att bredda våra erbjudanden inom produkt- och produktionsutveckling som redan visar potential.

Kontakt

SIGMA INDUSTRY EAST NORTH
Erik Freese, koncernchef
erik.freese@sigma.se
https://www.sigmaindustryeastnorth.se

SIGMA INDUSTRY WEST
Jens Wickström, koncernchef
jens.wickstrom@sigma.se
https://www.sigmaindustrywest.se

SIGMA INDUSTRY SOUTH
Lars-Johan Ahlqvist, koncernchef
lars-johan.ahlqvist@sigma.se
https://sigmaindustrysouthgroup.se

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Sigma Industry.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
1 100
+21%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

Siffrorna är nyckeltal för de tre Industrykoncernerna.

Sigma Industry

Sigma Industry erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Sigma Industry består av Sigma Industry East North, Sigma Industry West och Sigma Industry South.

Nästa kapitel