Sigma Industry

När vi bryr oss om varandra blir vi och omvärlden lite bättre.

Sigma Industry erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Sigma Industry består av Sigma Industry East North, Sigma Industry West och Sigma Industry South.

Sigma Industry East/North

I Sigma Industry East/North Group ingår sex teknikkonsultbolag med 400 medarbetare från Linköping i söder till Luleå i norr. Här samlar vi landets vassaste ingenjörskonsulter inom produktutveckling, produktionsutveckling, projektledning, industriell IT, QA och validering.

Med omsorg om varandra och omvärlden

Vi vill vara den bästa möjliga arbetsgivaren. Vi skapar förutsättningar för utvecklande, roliga, varierande och trivsamma arbetsplatser där vi bryr oss om varandra på riktigt och värnar om den familjära känslan.

Utanför arbetsplatsen stöttar vi vår partnerskola Bonga High School i samarbete med Star for Life i Sydafrika. Vi har också investerat i Emerging Cooking Solutions som gör stor nytta både för miljön och människan genom att byta ut träkolspisar mot pelletsspisar.

ÅRET I KORTHET

2023 blir vårt hittills starkaste år. Koncernbildningen 2022 har gett ökad organisk tillväxt. Omsättningen ökar med ca 21 % och landar på drygt 650 mkr. Resultatet förstärks och blir omkring 55 mkr. Rörelsemarginalen om drygt 8 % är bra givet våra investeringar i tio nya verksamheter. Beläggningen ligger stabilt på över 90 %. Vi noterar vår lägsta personalomsättning på många år och vi utsågs till ”Sweden’s Best Managed Company”.

Sigma Industry West

Tillsammans med Sigma Embedded Engineering och Sigma Energy & Marine erbjuder vi spetskompetens inom produktutveckling, embedded, UX, elektronik- & mjukvaruutveckling, energi, processindustri, subsea, IoT, produktionsteknik, beräkning och PLM. Vi jobbar i teknikens framkant med elektrifierade fordon, uppkopplade applikationer och Industri 4.0.

Viktigast är våra medarbetare, vår familj

Vi värnar om vår familjära och utvecklande kultur med öppenhet, delaktighet och energi. Vi tycker om att göra saker ihop och strävar efter en bra mix av jobb och fritid. Förutom utvecklingsmöjligheterna i våra uppdrag och tekniska utbildningar har vi ett eget program för personlig utveckling, Flow by Sigma. Vår egen foodtruck, Sigma Truck, skapar gemenskap och bygger relationer med både kunder och kandidater.

Att bidra till en bättre omvärld är också viktigt för oss, där ligger vårt fokus på skolan i Johannesburg som vi finansierar via Star for Life.

ÅRET I KORTHET

Inom flera av våra affärsområden ser vi en ökad efterfrågan på en något avvaktande marknad jämfört med rekordåret 2022. Vi har nu över 700 uppdrag i gång, där inhouse-verksamheten står för 30 % av omsättningen. Vi fortsätter att bygga en stark kultur och minskar hela tiden vår personalomsättning. Under året har vi även startat ett nytt bolag i Egypten.

Sigma Industry South

Vi erbjuder tekniska konsulttjänster inom produkt- och produktionsutveckling till industriföretag inom olika branscher i södra Sverige. Genom att jobba långsiktigt med både personal och kunder lyckas vi dämpa effekter av konjunktursvängningar. Vårt erbjudande omfattar allt från produktskiss via produktutveckling till produktion och kvalificerade ingenjörstjänster. Vi är i ständig utveckling och etablerar allt eftersom nya affärsområden som vi möter upp med nya kompetenser.

Vi tar ansvar för hållbar citrusodling och framtidens ingenjörer

Lokalt nere i Sydafrika är vi engagerade i att stötta en skola och ett citrusodlingsprojekt i området som innan gruvexploatering hade en stark och blomstrande fruktodlingsnäring.
Genom Femmegineering by Sigma vill vi inspirera nästa generations kvinnliga ingenjörer. Vi har haft temakvällar med kvinnliga förebilder och workshops om hur vi själva blir bättre föredömen.

ÅRET I KORTHET

Vi har gått mycket starkt och ökat både resultat och omsättning med ca 20 %. Andelen uppdrag ökar och vi har under året dragit i gång satsningar inom solenergi och lagring av energi, som utvecklats mycket väl. Vi är nu ca 400 medarbetare i Lund, Malmö, Jönköping, Växjö, Helsingborg, Halmstad, Hässleholm och Karlskrona.

Intervju med Anette Hägg

Det är lätt att smittas av Anette Häggs energi. Anette är sektionschef på Sigma Industry Innovation i Eskilstuna där hon...

Sigma Industry I SIFFROR

Bolagets utveckling under de senaste åren.

Omsättning
msek
2019
2020
2021
2022
2023
Antal anställda
0
+6%
2023
2022
Årlig tillväxt
0%
Totalt 2022 - 2023
0%
Genomsnittligt
totalt 2018 - 2023
0%
Genomsnittligt
organiskt 2018 - 2023

Nyckeltal för de tre Industrykoncernerna.

Sigma Industry

Sigma Industry erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Sigma Industry består av Sigma Industry East North, Sigma Industry West och Sigma Industry South.

Årsbok 2023 /Dotterkoncerner /Sigma Industry

Årsbok 2023 /Dotterkoncerner /Sigma Industry