Föregående kapitel

Sigma Connectivity

Ny plattform med obegränsade möjligheter

Vi har, sedan starten 2013, gått från 180 till över 600 medarbetare och levererat tusentals projekt inom områdena IoT, konsumentprodukter, MedTech, CleanTech och produktionsteknik. Den gemensamma faktorn i alla dessa projekt är att den är uppkopplad, förflyttar gränserna och tar ny teknik till etablerade områden. Ingen industri är för komplex för att koppla upp.

Sigma Connectivity Group består idag av åtta juridiska enheter och verkar på tolv platser över hela världen. Med innovativa uppkopplade lösningar och produkter, skapar vi värde och tillväxt som gör både oss och våra kunder unika och bidrar till deras digitaliseringsresa.

Med fokus på det långa spelet

Allt vi gör, gör vi med sikte på framtiden. Vi kan snabbt och smidigt stödja våra kunder, både lokalt och globalt, med de kompetenser som behövs. Vi har inrättat processer som skapar stabilitet och trygghet för oss själva men också för våra kunder. Det innefattar allt från arbetsmiljö till innovation och hållbarhet för våra kunder.

Våra långsiktiga samarbeten med våra kunder bygger förtroende, vilket gör att vi hela tiden sätter oss in i och lär känna deras processer och produkter väl. Det gör att vi kan vara med och bidra till att utveckla nya plattformar för deras tjänster eller produkter och få dem att växa.

Vårt långsiktiga fokus är en viktig del av utvecklingen av vår organisation och vi tror att det behövs för att vi ska kunna fortsätta leverera effektiva tjänster av hög kvalitet.

Året i korthet

Vi har åter haft ett mycket bra år inom koncernen och vår omstrukturering har redan visat sin potential. Vi har flera nya 5G-projekt i gång tillsammans innovativa kunder där vi fortsätter med vårt fruktbara samarbete med Qualcomm som teknologisk partner. Projekt som har inletts i år men som lovar fullt engagemang även kommande år.

Att rekrytera och hitta rätt kompetens är en stor utmaning för oss och hela branschen. 2022 var året då vi helt ändrade sättet att tänka när det gäller rekrytering. Vi klev en bra bit utanför boxen för hur vi och andra gjort tidigare och vi blev positivt överraskade över resultatet. Vi har fått en större mångfald i vår medarbetarskara och en betydligt mer kreativ och kompetent miljö, en miljö där innovation står i främsta ledet.

Vi har även startat upp en rad nya kompetensutvecklingsprogram. Bland annat Android Academy, som kommer göra oss väl rustade för det ökade behovet av Android-utvecklare. Vi har även inrättat Tech Hour, Nevalon (competence sharing), Tech Bazar och Competence teams för att säkerställa att vår tekniska kompetens alltid ska ligga i framkant.

Vi fortsätter med vårt viktiga hållbarhetsarbete som bygger på tre grundpelare – miljö, social och ekonomi. Detta arbete visar sig även i våra projekt, bland annat i vårt uppdrag för Way Out där vi jobbar med vattenrening och e-cykel-projektet vi arbetar på tillsammans med Bosch.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Sigma Connectivity.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
520
+6%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

Sigma Connectivity

Vi har, sedan starten 2013, gått från 180 till över 600 medarbetare och levererat tusentals projekt inom områdena IoT, konsumentprodukter, MedTech, CleanTech och produktionsteknik. Den gemensamma faktorn i alla dessa projekt är att den är uppkopplad, förflyttar gränserna och tar ny teknik till etablerade områden. Ingen industri är för komplex för att koppla upp.

Sigma Connectivity Group består idag av åtta juridiska enheter och verkar på tolv platser över hela världen. Med innovativa uppkopplade lösningar och produkter, skapar vi värde och tillväxt som gör både oss och våra kunder unika och bidrar till deras digitaliseringsresa.

Föregående kapitel