Föregående kapitel

Sigma Civil

Vi samhällsbygger för oss och för framtiden

Sigma Civil är ett företag med fokus på konsulttjänster inom bygg och anläggning. Vår specialistkompetens inom samhällsutveckling ger oss möjlighet att leverera en helhetslösning till en rad olika typer av samhällsbyggnadsprojekt för privata, kommunala och statliga beställare.

Vi levererar lösningar inom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering till genomförande, med uppdrag inom allt från analys, utredning, processtöd, projektering, projektledning och verksamhetsutveckling. Vår stora flexibilitet, framåtriktade idéer och kostnadseffektivitet hjälper våra kunder att förverkliga sina projekt. Vi är 180 medarbetare i Malmö, Umeå, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Jönköping och Halmstad. Ambitionen är en tillväxt på 10 % varje år och målet är att vara 250 medarbetare inom tre år.

Tillsammans gör vi det som håller på lång sikt

Att jobba långsiktigt är extra viktigt i vår bransch, det vi projekterar och konstruerar ska hålla och fungera flera generationer fram. Bra samhällsbyggnad gör just det, skapar en infrastruktur som fungerar direkt men också flera decennier framåt.

Eftersom vi är vana vid detta i vårt yrkesutövande och dagliga verksamhet, och ser nyttan med att sätta siktet långt fram, tar vi det med oss även när det kommer till våra relationer.

Vi har många samarbetspartners och de flesta av dem har vi vuxit tillsammans med över en längre tid. Vissa har vi jobbat med ända sedan starten 2014 och med dessa långa relationer följer ett ömsesidigt förtroende som gynnar båda parter.

Även våra interna relationer vill vi bygga på lång sikt. Det tror vi är bra för alla. Det ska vara tryggt och stabilt att vara en medarbetare på Sigma Civil. Samtidigt ska vi tillsammans utvecklas både som personer och som företag, då kan vi gå långt och bygga något riktigt bra och hållbart.

Året i korthet

2022 har gått fortsatt bra för oss och verksamheten har utvecklats positivt. Områdena infrastruktur och anläggning har gått extra bra i hela Sverige. Anledningen är att vårt mycket goda samarbete med entreprenörer har vuxit och breddats och tillsammans har vi vunnit flera stora totalentreprenader. Vi har även tecknat flera nya kommunala ramavtal som bidragit till en ökad affär mot offentlig verksamhet. Vi expanderar organiskt i samtliga regioner men tillväxten har också kompletterats av vårt samgående med Scandinavian Tunneling i Stockholm.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Sigma Civil.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
180
+29%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

Sigma Civil

Sigma Civil är ett företag med fokus på konsulttjänster inom bygg och anläggning. Vår specialistkompetens inom samhällsutveckling ger oss möjlighet att leverera en helhetslösning till en rad olika typer av samhällsbyggnadsprojekt för privata, kommunala och statliga beställare.

Vi levererar lösningar inom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering till genomförande, med uppdrag inom allt från analys, utredning, processtöd, projektering, projektledning och verksamhetsutveckling. Vår stora flexibilitet, framåtriktade idéer och kostnadseffektivitet hjälper våra kunder att förverkliga sina projekt. Vi är 180 medarbetare i Malmö, Umeå, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Jönköping och Halmstad. Ambitionen är en tillväxt på 10 % varje år och målet är att vara 250 medarbetare inom tre år.

Föregående kapitel