PION Group

Med kompetens och teknik accelererar och maximerar vi människor

PION Group arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

PION kommer från ordet pionjär och det är så vi ser oss, som föregångare, entreprenörer och nybyggare. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med konsultverksamhet inom bland annat IT, teknik och strategi. Vi jobbar också med Interim Management, Executive Search, HR-Tech, rekrytering och bemanning.

PION Group representerar mer än 3 600 personer som i sin tur levererar över 160 000 konsulttimmar i veckan. I gruppen ingår QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node.

PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Skarpa sinnen och varma hjärtan ger stabil och framgångsrik kultur

De senaste åren med global pandemi har gett insikter om vikten av tät dialog och uppföljning i alla led. Detta för att kunna ställa om och anpassa efter omständigheter vi inte kan påverka.

För att upprätthålla stabilitet i vår verksamhet har vi väl definierade mål och en tydlig struktur för vårt dagliga arbete. Veckovis går alla affärsenheter igenom vilka aktiviteter och uppgifter som ska genomföras. Detta sätt att arbeta ger kontinuitet i dialogen mellan chef, team och medarbetare och tillsammans driver vi affären framåt.

För att attrahera och behålla nyckelpersoner strävar vi efter en kultur där vi firar framgångar och ger medarbetarna rätt förutsättningar för att lyckas och utvecklas. Vi leder med skarpt sinne, varmt hjärta och fast hand. Det skapar stabilitet och en hållbar arbetsmiljö, även när omvärlden gungar.

Alla bolag inom gruppen arbetar för att människor ska uppnå sin fulla potential och därmed får större betydelse för resultatet. Vi kännetecknas också av att vi bryr oss om varandra, våra kunder och omvärlden.

Året i korthet

Vi har genomfört ett strategiarbete som mynnat ut i ett nytt namn på moderbolaget och en ny strategi. Strategin innebär att vårt erbjudande nu består av tre förmågor: People, Strategy och Tech. Som en del i den nya strategin har vi också lanserat en ny specialiserad konsultkoncern, QRIOS Minds AB.

I början av året förvärvade vi Workspace Recruit som tillhandahåller ett SaaS-verktyg som vi säljer till våra kunder för att underlätta för dem då de rekryterar själva. Vi införlivade även de sista delarna av vårt studenteventföretag Student Node i PION-koncernen. Vårt senaste förvärv är rekryteringskoncernen Dreamwork, vars innovativa kompetens inom digitalisering kommer alla bolag till gagn.

För att öka specialisering inom våra största verksamheter, Poolia och Uniflex, har de nu varsin VD. Vi har även stärkt koncernledningen med en HR-direktör och en marknads- och kommunikationsdirektör.
Poolia har i år fått en helt ny grafisk profil och ett förtydligande av deras specialisering mot Finance, Office, Light Tech, Interim Management och Executive Search.

Vår KAM-organisation har excellerat och vunnit flera viktiga avtal. Vi fick utmärkelsen ”Supplier Excellence Award” för vårt arbete med AstraZeneca. Och Poolia utsågs till Årets Bemanningsaktör av tidningen Personal & Ledarskaps och Branschen.se.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för PION Group.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
3 600
+9%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

PION Group är börsnoterat. PION har inte lämnat någon prognos för 2022. Inte heller Danir har upprättat någon prognos. Siffran till höger avseende antal anställda är det faktiska genomsnittliga antalet under Q3 2022, med tillägg för en tillväxt under Q4 2022 om 3,5 %, vilket motsvarar genomsnittlig kvartalstillväxt under 12-månaders-perioden Q4 2021-Q3 2022. Siffran till höger avseende omsättning 2022 är den faktiska omsättningen under Q1-Q3 2022, med tillägg för faktiskt omsättning under Q4 2021, uppräknad med 15 %, vilket motsvarar tillväxten under Q3 2022 vs. Q3 2021. Beräkningarna baserar sig inte på någon framåtblickande information från PION och har inte heller diskuterats med företrädare för PION.

PION Group

PION Group arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

PION kommer från ordet pionjär och det är så vi ser oss, som föregångare, entreprenörer och nybyggare. Vi finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med konsultverksamhet inom bland annat IT, teknik och strategi. Vi jobbar också med Interim Management, Executive Search, HR-Tech, rekrytering och bemanning.

PION Group representerar mer än 3 600 personer som i sin tur levererar över 160 000 konsulttimmar i veckan. I gruppen ingår QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node.

PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Nästa kapitel