Föregående kapitel

Aptio

Specialistkonsultbolaget som gör det mest komplexa enkelt

Aptio Group hjälper företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och/eller branschmässigt kravställda arbetsuppgifter och processer. Dessa processer eller arbetsuppgifter kan återfinnas antingen i lagtext och/eller i olika standarder. Vi arbetar tvärfunktionellt där vi hanterar frågor inom en verksamhets alla olika processer såsom produktion, produktutveckling, forskning, testning och inköp.

Aptio Group grundades i Malmö 2017 och har varit en självständig koncern inom Danir sedan 2021. Idag har vi tre kontor i Sverige och Danmark och har passerat 150 medarbetare.

Med hållbarhet i fokus siktar vi längre fram

Vi tar oss an förändringar i vår omgivning med vår delegerade och uppmuntrande ledarskapsmodell. Alla medarbetare, från lokala chefer till konsulter och administrativ personal, arbetar efter principen om frihet under ansvar. Som arbetsgivare fokuserar vi på stabilitet och hållbarhet, både för företaget och för våra anställda, i vår nuvarande verksamhet såväl som i vår framtida utveckling och expansion. Det ger oss en stadig grund att stå på och vi kan därmed ställa in siktet längre fram och få lugnet och tryggheten i en långsiktig plan. Detta är särskilt viktigt när det händer saker runt om i världen som vi inte kan påverka men som vi måste förhålla oss till.

Det är med stort engagemang som våra kvalitetskonsulter delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kunderna men också till sina kollegor. De hjälper och stöttar varandra i respektive uppdrag så att kunderna alltid får, om än indirekt, tillgång till fler än en konsults kompetens och erfarenhet.

För att kunna verka som ett specialistkonsultbolag har vi valt att enbart engagera seniora medarbetare med minst tio års erfarenhet inom tjänsteområdet, där fokus ligger på det svåra och att skapa lösningar som tillför ett mervärde för kunden.

Året i korthet

I augusti i år hade vår årsomsättning för 2022 redan passerat 150 miljoner kronor, vilket är en tillväxt på över 70 % jämfört med samma period förra året. En fantastisk utveckling och ett gott bevis på att vår affärsmodell är relevant på marknaden.

Under året har vi bidragit med vår kunskap och expertis för företag som exempelvis Fuji Film, Volvo, Johsson & Johnsson, NovoNordisk och Leo Pharma.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Aptio.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
75
+36%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2018 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2018 - 2022

Aptio

Aptio Group hjälper företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och/eller branschmässigt kravställda arbetsuppgifter och processer. Dessa processer eller arbetsuppgifter kan återfinnas antingen i lagtext och/eller i olika standarder. Vi arbetar tvärfunktionellt där vi hanterar frågor inom en verksamhets alla olika processer såsom produktion, produktutveckling, forskning, testning och inköp.

Aptio Group grundades i Malmö 2017 och har varit en självständig koncern inom Danir sedan 2021. Idag har vi tre kontor i Sverige och Danmark och har passerat 150 medarbetare.

Föregående kapitel

Nästa kapitel