Aptio

Vi förenklar det svåra och gör bra bättre.

Aptio Group hjälper företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och/eller branschmässigt kravställda arbetsuppgifter och processer. Dessa processer eller arbetsuppgifter kan återfinnas antingen i lagtext och/eller i olika standarder. Vi arbetar tvärfunktionellt där vi hanterar frågor inom en verksamhets alla olika processer såsom produktion, produktutveckling, forskning, testning och inköp. 

Aptio Group grundades i Malmö år 2017 och har varit en självständig koncern inom Danir sedan 2021. Idag är vi 170 medarbetare, fördelat på fyra kontor i Sverige, Danmark och Schweiz.

Med delad kunskap visar vi omsorg om varandra

När vår omgivning förändras tar vi oss an det med vår delegerande och uppmuntrande ledarskapsmodell. Som arbetsgivare fokuserar vi på stabilitet och hållbarhet, både för företaget och för våra medarbetare, i våra nuvarande verksamheter och i vår framtida utveckling och expansion. Det ger oss en stadig grund som låter oss sikta längre fram och njuta av lugnet och tryggheten i en långsiktig plan. Detta är särskilt viktigt när vi måste hantera världshändelser som ligger bortom vår kontroll.

För att kunna verka som ett specialistkonsultbolag har vi valt att enbart engagera seniora medarbetare med minst tio års erfarenhet inom tjänsteområdet, där fokus ligger på det svåra och att skapa lösningar som tillför ett mervärde för kunden. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dessa seniora experter så lägger vi stor vikt vid att de ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Omsorgen om våra medarbetare sprider sig bland kollegorna och det är med stort engagemang som de delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kunderna men också till sina kollegor. De hjälper och stöttar varandra i respektive uppdrag så att kunderna alltid får, om än indirekt, tillgång till fler än en konsults kompetens och erfarenhet.

Vi tror på att vi som företag kan och ska bidra till samhället även utanför vår ordinarie verksamhet. Vi stöder därför en rad olika lokala idrottsföreningar. Allt för att de ska kunna erbjuda unga människor hälsosamma aktiviteter. Vi har även ett etablerat stöd för olika välgörenhetsprojekt i bland annat Afrika och Ukraina.

Året i korthet

Under 2023 etablerade vi med samma inställning och entusiasm som våra andra kontor, vår verksamhet i ännu ett land, Schweiz. I augusti i år hade vår koncerns årliga omsättning för 2023 redan passerat 200 miljoner SEK, vilket är en tillväxt på nästan 50 % jämfört med samma period förra året. Detta är en fantastisk utveckling och ett gediget bevis på att vår affärsmodell är livskraftig och eftertraktad på marknaden. Under året som gick bidrog vi med vår kunskap och expertis till företag som Fujifilm, Volvo, Johnson & Johnson, NovoNordisk och Leo Pharma.

Intervju med Ola Ejnarsson

Det finns en rad olika sätt att inleda en presentation av Ola Ejnarsson som är VD och koncernchef på Aptio Group. Vi kan...

Aptio I SIFFROR

Bolagets utveckling under de senaste åren.

Omsättning
msek
2019
2020
2021
2022
2023
Antal anställda
0
-0%
2023
2022
Årlig tillväxt
0%
Totalt 2022 - 2023
0%
Genomsnittligt
totalt 2018 - 2023
0%
Genomsnittligt
organiskt 2018 - 2023

Aptio

Aptio Group hjälper företag med utförande, tolkning och rådgivning av regulatoriska och/eller branschmässigt kravställda arbetsuppgifter och processer. Dessa processer eller arbetsuppgifter kan återfinnas antingen i lagtext och/eller i olika standarder. Vi arbetar tvärfunktionellt där vi hanterar frågor inom en verksamhets alla olika processer såsom produktion, produktutveckling, forskning, testning och inköp. 

Aptio Group grundades i Malmö år 2017 och har varit en självständig koncern inom Danir sedan 2021. Idag är vi 170 medarbetare, fördelat på fyra kontor i Sverige, Danmark och Schweiz.