Föregående kapitel

A Society

Frihet – en fantastisk drivkraft

A Society agerar på en fri och dynamisk konsultmarknad där vi hjälper individer att följa sin passion. Med vår vision A Society Powered by Freedom arbetar vi för att konsulter i vårt nätverk ska nå framgång på sina villkor, oavsett om de verkar som egenföretagare, som anställd i ett konsultbolag eller som partnerbolag. Vi har över 20 års erfarenhet av att förmedla uppdrag åt konsulter inom techbranschen och vi vet att våra konsulter kan lösa de tuffaste problemen, uppfylla vilken dröm de vill och bygga vilken lösning som helst för att skapa en positiv samhällsförändring.

Innovativa medarbetare fortsätter bygga den nya tidens konsultbolag

Vårt starka resultat har vi uppnått genom att arbeta med våra fyra strategier: säljkultur, specialisering, entreprenörskap och de bästa medarbetarna. Vi firar våra framgångar, anordnar tävlingar, uppmärksammar nya affärer och avtal. Vi stöttar varandra genom olika forum för affärsutveckling och kunskapsdelning.

Våra värderingar, Passion & Execution, banar väg för ett decentraliserat ledarskap där våra medarbetare känner sig bekväma med att fatta egna beslut och leda sig själva inom de givna ramarna. Det gör att vi kan arbeta proaktivt med problemlösning och erbjuda specialiserade premiumlösningar till såväl våra konsulter som till våra kunder.

Entreprenörskap genomsyrar hela vår verksamhet och personerna som utgör den. Vi har under året haft flera exempel på idéer och kreativa lösningar som medarbetare fört fram och som blivit till verklighet. Bland annat etablerandet av ett nytt kontor i Örebro, uppstarten av ett search-centrum i Jönköping, nya nischade tjänsteerbjudande och en bättre struktur för arbetet med upphandlingar inom offentlig sektor. Inget av dessa initiativ vore möjliga utan innovations- och drivkraften bland våra medarbetare.

Året i korthet

Trots att 2022 har präglats av ett fruktansvärt krig i vårt närområde som satt djupa spår i våra hjärtan är vi hoppfulla om framtiden. Teknikbranschen som vi verkar i spelar en avgörande roll för hur vi löser en alltmer komplex verklighet. Det blir viktigare att hitta gemensamma lösningar som är gränsöverskridande, där kompetens från hela världen behöver nyttjas och höras. Genom att vi möjliggör för fler individer att följa sin passion och förverkliga drömmar kan vi tillsammans skapa en positiv förändring med stor samhällspåverkan.

I år har vi hjälpt över 1 400 konsulter i uppdrag. Vi har dessutom välkomnat ett 40-tal nya kunder som fått tillgång till de främsta teknikexperterna på marknaden, samt ökat vår omsättning med 15 % och vårt resultat (EBIT) med 50 %. Unikt bra siffror som vi är riktigt stolta över.

Året har gott mycket bra men vi är inte nöjda där. Vi fortsätter bygga den nya tidens konsultbolag genom passionerade och handlingskraftiga människor, vilket avspeglas i vår rekryterings- och positioneringsstrategi mot tech och premium, i vårt fina MMI på 4.4 men också i årets fina resultat.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för A Society.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
150
+30%
2022
2021
Årlig tillväxt
Totalt 2021 - 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 - 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 - 2022

A Society

A Society agerar på en fri och dynamisk konsultmarknad där vi hjälper individer att följa sin passion. Med vår vision A Society Powered by Freedom arbetar vi för att konsulter i vårt nätverk ska nå framgång på sina villkor, oavsett om de verkar som egenföretagare, som anställd i ett konsultbolag eller som partnerbolag. Vi har över 20 års erfarenhet av att förmedla uppdrag åt konsulter inom techbranschen och vi vet att våra konsulter kan lösa de tuffaste problemen, uppfylla vilken dröm de vill och bygga vilken lösning som helst för att skapa en positiv samhällsförändring.

Föregående kapitel