Föregående kapitel

Radinn

Radinn surfar vidare på sin framgångsvåg

Radinn utvecklar och säljer elektriska surfbrädor på en global marknad. Vår vision är att sprida surfdrömmen till massorna. Det är lätt att åka på våra brädor och du utveckla snabbt i din åkning. Radinn kräver inga specifika väderförhållanden som vågor eller vind, det krävs bara vatten. Och det kan vara vatten i sjöar, åar eller hav som du far fram i 55 km/h, helt ljudlöst.

Året i korthet

Året som gått har för vår del handlat om transitionen från ett fokus på R&D och tillväxt till industrialisering och lönsamhet. Året har också handlat om att hantera och parera förändringar i omvärlden som påverkar vår organisation och vårt bolag. 2022 har ju präglats av och inneburit nya förutsättningar på grund av kriget i Ukraina och den finanskris som följde på det. Vi gör vårt bästa för att skapa trygghet för vår organisation och är beroende av vår förmåga att anpassa oss till nya förutsättningar. Det är inte enkelt att arbeta i förändringsprocesser, men vi har fantastiska medarbetare och tillsammans tar vi Radinn framåt på denna resa.

Som för de flesta bolag gäller det, att i dessa tider, balansera verksamheten så att lönsamhet och fortsatt uthållighet uppnås. Våra nuvarande utvecklingsprojekt och satsningar syftar till att öka effektivitet och kvalitet och att sänka kostnader.

Marknaden för jetboards ökar hela tiden och vi bygger vår distribution med hjälp av större och större återförsäljare. Nordamerika visar nu tydliga tecken på att bli vår klart största marknad. Vi hanterar och är proaktiva i certifieringar och i regulatoriska processer som syftar till att stimulera försäljning och att ytterligare befästa vår position som ledande inom jetboards globalt.

Under året har vi på flera ställen lanserat och testat vårt uthyrningskoncept Radinn Surf Club med lyckade resultat. Så lyckat att vi nästa år inleder utrullning av konceptet på utvalda platser. Vi tror att möjligheten att kunna hyra en Radinn-bräda kommer att påverka både kännedomen om vår produkt och varumärke positivt och därmed påverka vår försäljning positivt. Vi ser nu fram mot 2023 och ett fortsatt fint samarbete med vår största ägare Danir!

Radinn

Radinn utvecklar och säljer elektriska surfbrädor på en global marknad. Vår vision är att sprida surfdrömmen till massorna. Det är lätt att åka på våra brädor och du utveckla snabbt i din åkning. Radinn kräver inga specifika väderförhållanden som vågor eller vind, det krävs bara vatten. Och det kan vara vatten i sjöar, åar eller hav som du far fram i 55 km/h, helt ljudlöst.

Föregående kapitel

Nästa kapitel