Föregående kapitel

Kaunis Iron

Kaunis Iron driver sedan 2018 järnmalmsgruvan i Pajala. Med hjälp av det starka lokala engagemang som finns är ambitionen att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. Det betyder bland annat en gruvnäring som med djupa rötter i orten skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som bolaget intar en stark position på den globala marknaden. Kaunis Iron producerar varje år ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat vars unika sammansättning och kvalitets- och miljöfördelar gjort det starkt efterfrågat bland världens stålverk.

Kaunis Iron

Kaunis Iron driver sedan 2018 järnmalmsgruvan i Pajala. Med hjälp av det starka lokala engagemang som finns är ambitionen att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. Det betyder bland annat en gruvnäring som med djupa rötter i orten skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala, samtidigt som bolaget intar en stark position på den globala marknaden. Kaunis Iron producerar varje år ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat vars unika sammansättning och kvalitets- och miljöfördelar gjort det starkt efterfrågat bland världens stålverk.

Föregående kapitel

Nästa kapitel