Kaunis Iron

Efterfrågade miljöfördelar.

Kaunis Iron driver sedan 2018 järnmalmsgruvan i Pajala. Med hjälp av det starka lokala engagemanget är ambitionen att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. För Kaunis Iron betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala. Samtidigt som de stärker sin position på världsmarknaden. Varje år produceras ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat vars kvalitets- och miljöfördelar är starkt efterfrågade av världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, verksamhet och anläggningar i världsklass har de en stark position på den globala marknaden.

Webbplats

kaunisiron.se

Kaunis Iron

Kaunis Iron driver sedan 2018 järnmalmsgruvan i Pajala. Med hjälp av det starka lokala engagemanget är ambitionen att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. För Kaunis Iron betyder det en gruvnäring som behåller sina rötter i orten, skapar värde för Norrbotten och bidrar till samhällsutvecklingen i Pajala. Samtidigt som de stärker sin position på världsmarknaden. Varje år produceras ca 2,2 miljoner ton järnmalmskoncentrat vars kvalitets- och miljöfördelar är starkt efterfrågade av världens stålverk. Tack vare en hållbar produkt, verksamhet och anläggningar i världsklass har de en stark position på den globala marknaden.