Föregående kapitel

InterMatte

InterMatte är ett digitalt matematikläromedel för åk 6-9, ett läromedel som entusiasmerar eleverna och förenklar arbetet för lärarna. Med InterMattes unika hjälpmeddelanden och filmer får eleven inte bara omedelbar feedback, utan även hjälp i att komma vidare. Programmet analyserar elevens svar och ger ett hjälpmeddelande specifikt skrivet för det fel eleven gjort. Med spelifierade inslag och en lockande layout presenteras matematiken på ett tilltalande sätt utan att göra avkall på kvalitén.

InterMatte

InterMatte är ett digitalt matematikläromedel för åk 6-9, ett läromedel som entusiasmerar eleverna och förenklar arbetet för lärarna. Med InterMattes unika hjälpmeddelanden och filmer får eleven inte bara omedelbar feedback, utan även hjälp i att komma vidare. Programmet analyserar elevens svar och ger ett hjälpmeddelande specifikt skrivet för det fel eleven gjort. Med spelifierade inslag och en lockande layout presenteras matematiken på ett tilltalande sätt utan att göra avkall på kvalitén.

Föregående kapitel