InfoTech Scandinavia

Tar Advantums fördelar vidare.

InfoTech Scandinavia erbjuder det unika informationssystemet Advantum. De utvecklar, supportar, marknadsför och säljer systemet. Men de tar även helhetsansvar för såväl installation, support, utbildning och kundunika konfigureringar. Systemet är framtaget i nära samarbete med ledande företag inom svensk industri. 

InfoTech Scandinavia är 100 % fokuserade på Advantum och har över 20 års erfarenhet av systemlösningar inom informationshantering, dokumenthantering och PDM. Med kontor i Malmö och Stockholm och tillsammans med internationella partners kan de ge sina kunder en god service oavsett var de befinner sig.

Webbplats

advantum.com

InfoTech Scandinavia

InfoTech Scandinavia erbjuder det unika informationssystemet Advantum. De utvecklar, supportar, marknadsför och säljer systemet. Men de tar även helhetsansvar för såväl installation, support, utbildning och kundunika konfigureringar. Systemet är framtaget i nära samarbete med ledande företag inom svensk industri. 

InfoTech Scandinavia är 100 % fokuserade på Advantum och har över 20 års erfarenhet av systemlösningar inom informationshantering, dokumenthantering och PDM. Med kontor i Malmö och Stockholm och tillsammans med internationella partners kan de ge sina kunder en god service oavsett var de befinner sig.

Årsbok 2023 /Övriga innehav /InfoTech Scandinavia

Årsbok 2023 /Övriga innehav /InfoTech Scandinavia