Föregående kapitel

InfoTech Scandinavia

InfoTech Scandinavia utvecklar, supportar och säljer informationshanteringsplattformen Advantum. Vi erbjuder också helhetslösningar för installation, utbildning och kundanpassade konfigureringar och är en etablerad leverantör med gedigen erfarenhet av informationshantering inom en rad branscher och regulatoriska miljöer.

Året i korthet

Vi hade en positiv början på 2022 som inleddes med många nya projekt och året ser också ut att avslutas bra. Vårt förändringsarbete under året har haft fokus på erbjudande och paketering. Det ska stärka vår position och möta behovet på en föränderlig marknad.

Vi har även lagt fokus på vår utveckling för att kunna arbeta effektivare med vår mjukvara. Målet är att bli ledande i Norden inom informationshantering i regulatoriska miljöer. Ambitionen är att fortsätta växa inom leverans, sälj och utveckling, öka våra marknadsandelar och samtidigt tillgodose kundernas behov. Vi siktar på är en tillväxt på 10 – 15 % per år de närmsta åren.

InfoTech Scandinavia

InfoTech Scandinavia utvecklar, supportar och säljer informationshanteringsplattformen Advantum. Vi erbjuder också helhetslösningar för installation, utbildning och kundanpassade konfigureringar och är en etablerad leverantör med gedigen erfarenhet av informationshantering inom en rad branscher och regulatoriska miljöer.

Föregående kapitel

Nästa kapitel