Hub Park

Fastighet, infrastruktur och beteendeförändring.

Hub Park är ett nischat fastighetsbolag med parkeringsanläggningar för mobilitet. Som fanbärare för ett helt områdes transformation erbjuder Hub Park innovativa lösningar inom energi, mobilitet och service i moderna, flexibla fastigheter. Hub Park löser behovet av parkering och långsiktig samlad områdesutveckling för kommuner, byggherrar och fastighetsägare.

Fastigheternas innehåll skapar en lättare vardag och möjligheter för fler att resa och leva hållbart. Omställningen till elektrifierade fordon, attraktiva abonnemang för arbetspendling, möjligheten till levererad lokalproducerad mat ska vara till för fler. En viktig del av den sociala hållbarheten.

2023 har Hub Park lagt stort fokus på att utveckla erbjudandet inom energi och områdesutveckling och tecknat avtal om mobilitetsfastigheter i bland annat Uppsala, Ystad och Lund.

Webbplats

hubpark.se

Hub Park

Hub Park är ett nischat fastighetsbolag med parkeringsanläggningar för mobilitet. Som fanbärare för ett helt områdes transformation erbjuder Hub Park innovativa lösningar inom energi, mobilitet och service i moderna, flexibla fastigheter. Hub Park löser behovet av parkering och långsiktig samlad områdesutveckling för kommuner, byggherrar och fastighetsägare.

Fastigheternas innehåll skapar en lättare vardag och möjligheter för fler att resa och leva hållbart. Omställningen till elektrifierade fordon, attraktiva abonnemang för arbetspendling, möjligheten till levererad lokalproducerad mat ska vara till för fler. En viktig del av den sociala hållbarheten.