Hub Park

Ny energi ger ny synergi

Hub Park är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till hållbara mobilitetshus i anslutning till boende- och verksamhetsfastigheter. Vår ambition är bättre och mer hållbara lösningar inom mobilitet och service, att vara innovativa när det gäller energiproduktion och skapa anpassningsbara anläggningar som möter framtidens behov. Vi vill vara en attraktiv partner för kommuner och andra markexploatörer som vill ha långsiktiga, hållbara och smarta lösningar för parkering och mobilitet.

Året i korthet

Omvärldsfaktorerna har påverkat bygg och fastighetsbranschen på många sätt. Pandemin skapade materialbrist och leveranssvårigheter vilket ledde till ökade byggkostnader som accelererade när inflationen sköt i höjden. Räntehöjningarna fördyrade ytterligare och energipriserna påverkade förvaltningskostnaderna. Effekten av detta är att några projekt skjuts på framtiden.

Den labila energimarknaden, med ökade energipriser och potentiell effektbrist, ger goda affärsmöjligheter för bolag som löser utmaningen. Genom egna solpanelsparker och fastighetsbatterilösningar minskas vårt beroende av energipriserna samtidigt som klimatavtrycket minskar. Det i sin tur skapar synergier och stärker vår position som innovativ fastighetsutvecklare.

LOI (avsiktsförklaring) för markområde har skrivits och tillståndsprocesser har påbörjats. Vårt fokus de närmsta åren är att utveckla liknande projekt. För att möta marknaden och de ökande behoven har vi förstärkt organisationen ytterligare inom fastighetsutveckling, mobilitet och energi.

Vi har i år startat vår andra anläggning, Stationsstadens Hub Park i Kävlinge. Och detaljplanen för vårt största projekt, Ellstorp, har vunnit laga kraft. I Trelleborg har vi tillsammans med Kvarnstaden en markanvisning för utveckling av mobilitetshus, matbutik och bostäder. Året avslutades starkt med två vunna LOU-upphandlingar (upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling) i Gävle och Uppsala, vilket gör oss rikstäckande.

Vi har fortsatt aktiva dialoger med flera kommuner och privata markexploatörer runt om i Sverige. Trots utmanande tider ser vi med stor optimism på framtida möjligheter med nya energier och nya synergier.

Webbplats

https://hubpark.se

Hub Park

Hub Park är ett fastighetsbolag med fokus på att utveckla det traditionella parkeringshuset till hållbara mobilitetshus i anslutning till boende- och verksamhetsfastigheter. Vår ambition är bättre och mer hållbara lösningar inom mobilitet och service, att vara innovativa när det gäller energiproduktion och skapa anpassningsbara anläggningar som möter framtidens behov. Vi vill vara en attraktiv partner för kommuner och andra markexploatörer som vill ha långsiktiga, hållbara och smarta lösningar för parkering och mobilitet.