Doxa

Hållbara investeringar.

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som äger och förvaltar fastigheter och fastighetsbolag. De har ett geografiskt fokus på södra och västra Sverige och ett kommersiellt fokus på värdeskapande genom aktiv förvaltning av varje investering. Doxa är därmed inte låst till ett specifikt fastighetssegment vilket ger dem möjlighet att agera utefter ändrade omständigheter och en naturlig diversifiering. Med den fastighetskompetens som finns i bolaget kan de påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och samtidigt leverera bra avkastning.

Doxa är sedan 2014 listat på Nasdaq First North Growth Market.

Webbplats

doxa.se

Doxa

Doxa är ett affärsdrivet investmentbolag som äger och förvaltar fastigheter och fastighetsbolag. De har ett geografiskt fokus på södra och västra Sverige och ett kommersiellt fokus på värdeskapande genom aktiv förvaltning av varje investering. Doxa är därmed inte låst till ett specifikt fastighetssegment vilket ger dem möjlighet att agera utefter ändrade omständigheter och en naturlig diversifiering. Med den fastighetskompetens som finns i bolaget kan de påverka samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och samtidigt leverera bra avkastning.

Doxa är sedan 2014 listat på Nasdaq First North Growth Market.