Föregående kapitel

Cindrigo

Cindrigo är ett företag inom förnybar energi som fokuserar på att bygga en portfölj med ren baskraftproduktion, och med hög kapacitet. Företaget riktar sig främst till geotermiska projekt i Centraleuropa, med en första omgång projekt identifierade i Pannoniska bäckenet. Med ett stort tryck på ren energiförsörjning globalt, och elpriser som förutspås förbli höga, förväntas geotermisk energi bidra avsevärt till ökade rena, inhemska koldioxidfria elresurser som en unik grön baskraft.

Cindrigo

Cindrigo är ett företag inom förnybar energi som fokuserar på att bygga en portfölj med ren baskraftproduktion, och med hög kapacitet. Företaget riktar sig främst till geotermiska projekt i Centraleuropa, med en första omgång projekt identifierade i Pannoniska bäckenet. Med ett stort tryck på ren energiförsörjning globalt, och elpriser som förutspås förbli höga, förväntas geotermisk energi bidra avsevärt till ökade rena, inhemska koldioxidfria elresurser som en unik grön baskraft.

Föregående kapitel