Föregående kapitel

BrainLit

Det hälsosamma ljuset i mörkret

BrainLit utvecklar belysningsteknik och lösningar med biocentriskt ljus som bidrar till bättre hälsa. Dagsljus är helt centralt för att vi ska må bra. Men idag tillbringar de flesta människor majoriteten av sin tid i ljusmiljöer som inte tillgodoser behovet av dagsljus. I våra ljusmiljöer upprätthålls den naturliga dygnsrytmen som bland annat påverkar vår sömn, kognition och minnesförmåga.

Vår teknologi grundar sig på två Nobelprisbelönade upptäckter: Påverkan av den cirkadiska rytmen och det vita LED-ljuset. Det biocentriskaljuset utvecklades av ett forskarteam i Lund och det första patentet togs redan 2012. Det finns åtskillig dokumentation som styrker BrainLits positiva påverkan på hälsa, välmående och produktivitet hos de som jobbar, studerar eller vistas i miljöer med biocentriskt ljus. 

I Norden har vi levererat våra ljuslösningar till bland annat SOS Alarm, Swedbank, Airbus och Sony. Och tillsammans med vår partner Arjo levererar vi specialanpassade lösningar till sjuk- och hälsovården. 

Året i korthet

Marknaden är fortsatt instabil till följd av post COVID-effekter, kriget i Ukraina, den pågående energikrisen och inflationen. Komponentbristen har medfört förseningar och försvårat våra certifieringsarbeten. Utmaningarna är påtagliga vilket lett till en lägre försäljning än förväntat.

Vi har i år sett över vår säljstrategi och fokuserar nu på att komplettera produktportföljen med en enklare instegsprodukt. Det ger oss möjlighet att erbjuda paketlösningar i kombination med försäljning genom kanalpartners. Vi har under året även genomfört kostnadsbesparingar och förstärkt ledningen med en ny CFO.

BrainLit

BrainLit utvecklar belysningsteknik och lösningar med biocentriskt ljus som bidrar till bättre hälsa. Dagsljus är helt centralt för att vi ska må bra. Men idag tillbringar de flesta människor majoriteten av sin tid i ljusmiljöer som inte tillgodoser behovet av dagsljus. I våra ljusmiljöer upprätthålls den naturliga dygnsrytmen som bland annat påverkar vår sömn, kognition och minnesförmåga.

Vår teknologi grundar sig på två Nobelprisbelönade upptäckter: Påverkan av den cirkadiska rytmen och det vita LED-ljuset. Det biocentriskaljuset utvecklades av ett forskarteam i Lund och det första patentet togs redan 2012. Det finns åtskillig dokumentation som styrker BrainLits positiva påverkan på hälsa, välmående och produktivitet hos de som jobbar, studerar eller vistas i miljöer med biocentriskt ljus. 

I Norden har vi levererat våra ljuslösningar till bland annat SOS Alarm, Swedbank, Airbus och Sony. Och tillsammans med vår partner Arjo levererar vi specialanpassade lösningar till sjuk- och hälsovården. 

Föregående kapitel

Nästa kapitel