Föregående kapitel

Johan & Andreas har ordet

Ett år av enastående handlingskraft och hjältemod

Året 2022 började som 2021 slutade. Covid härjade men trots det så var det full fart i våra verksamheter. Tillväxten är åter hög efter att ha varit lägre under covid.

24 februari 2022 startar Ryssland ett fruktansvärt anfallskrig mot Ukraina och vi befinner oss åter i en osäker omvärld. Tack vare noggranna förberedelser och stort engagemang och hjältemod lyckas vår ukrainska verksamhet, Sigma Software, verkställa sin evakueringsplan på ett exceptionellt sätt och evakuerade 2 800 personer, anställda och deras familjer, från framför allt Charkiv i östra Ukraina. Våra medarbetare i Ukraina är sanna hjältar.

Ett stort fokus för Sigma Software var att så fort som möjligt komma upp i full sysselsättning igen. Att få fortsätta leverera till våra kunder var och är viktigt för både verksamheten och dess anställda. För våra anställda är möjligheten att fortsätta jobba viktig för att kunna bygga en privatekonomisk buffert samtidigt som man har något meningsfullt att göra mitt i allt elände.

Sigma Software har visat prov på en imponerande handlingskraft och stor förmåga att anpassa sig för att skapa en så säker tillvaro som möjligt för sina anställda och deras familjer.

Det har också gjorts fina insatser från våra medarbetare i våra andra verksamheter för att hjälpa Ukraina. Inom koncernen har det skapats olika insamlingsinitiativ som dragit in miljontals kronor till förmån för Ukraina. Tillsammans med Ebba Lindsö och Valery Krasovsky tog Dan Olofsson även initiativet till ”Swedes for Ukraine”, en plattform som hjälper flyktingar från Ukraina att hitta boende i Sverige genom att sätta dem i direktkontakt med svenskar som har rum eller hus tillgängligt.

Samtidigt så har verksamheterna inom Danirkoncernen fortsatt att utvecklas på ett fint sätt. Vi har under året haft en tillväxt på 30% och vi har etablerat kontor i flera nya länder så som Colombia, Portugal, Tjeckien, med flera. Fortsatt med stort fokus på digitalisering och teknik. Vi är nu 11 600 anställda i 25 länder som arbetar i ca 130 dotterföretag.

Poolia har under året genomfört ett strategiarbete och som en följd av det har man bytt namn på koncernen till PION Group.

Koncernen har även gjort ett antal förvärv. Sigma Software förvärvade Eventyr som har expertis inom metaversum och Sigma Civil stärkte sin närvaro i Stockholm genom förvärvet av Scandinavian Tunneling. Nexer har fortsatt sin expansion genom förvärven av Telescope Services AB och USA-baserade Rangeline Solutions. Och PION förvärvade Workspace Recruit som tillhandahåller ett verktyg för som underlättar för kunder att rekrytera medarbetare.

Under året har vi även sett våra sociala engagemang växa. Star for Life har expanderat sin verksamhet till Ukraina, och till östra Jerusalem där man hjälper barn och unga att stärka sin självkänsla samtidigt som man ger dem kunskaper inom IT.

Vi har även varit med som stolt huvudsponsor till Special Olympics när Malmö stod som värd för Special Olympics Games, Sveriges uttagningstävling till världsspelen i Berlin 2023. 1 000 deltagare i 12 idrotter var på plats och utövade sina idrotter under tre fina dagar i Malmö.

Om detta och mycket mer kan ni läsa i Danirs årsbok 2022.
Mycket nöje!

Johan Glennmo

Andreas Olofsson Tarantino

Föregående kapitel