Uppstart Malmö

Erfarna råd ger trygghet i turbulenta tider

Med en övertygelse om att entreprenörskap skapar jobb, samtidigt som det minskar segregation och utanförskap, grundades Uppstart Malmö 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo. Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse och bakom stiftelsen finns ett stort engagemang från privata investerare, partners, Malmö stad och Malmös näringsliv. Idén är enkel – fler människor i arbete ger ett bättre Malmö. Och hittills har fler än 3 500 personer fått nya jobb tack vare verksamheterna inom stiftelsen och de bolag de samarbetar med. 

Det dagliga arbetet sköts genom Tillväxt Malmö som har kontor i centrala Malmö och Level, en internationell inkubator med kontor och co-working-möjligheter på Mobilia köpcentrum. Tillväxt Malmö erbjuder affärsutveckling för företag i Malmö som vill växa, Level ger stöd i entreprenörens tre faser: drömma, starta och växa.

Båda verksamheterna arrangerar seminarier och event för att inspirera och sprida kunskap. Men framför allt erbjuder vi en mötesplats för företagare att träffas och lära av varandra.

Året i korthet

Antalet företag som på något sätt söker stöd hos oss har ökat konstant under året. I turbulenta tider har vi funnits som en trygg rådgivare till företagare och entreprenörer. För många känns det bra att kunna bolla tankar och idéer med en extern, erfaren affärsutvecklare. Hur kan vi ställa om? Hur kan vi minska energianvändningen i företaget? Frågorna är många och det är viktigt att ingjuta mod i företagen och bygga en stabil, långsiktig plan för framtiden.

I samarbete med Möllans Basement, lanserade Tillväxt Malmö ett mentorsprogram för ungdomar 18 – 22 år. Där får de möta representanter från näringslivet och får en god inblick och verklighetsanknytning till arbetslivet. En kontakt som förbättrar möjligheterna till vidgade vyer, ökad framtidstro och en egen framgångsrik karriär.

Besök även

tillvaxtmalmo.se
levelmalmo.se

Uppstart Malmö

Med en övertygelse om att entreprenörskap skapar jobb, samtidigt som det minskar segregation och utanförskap, grundades Uppstart Malmö 2011 av Dan Olofsson och Luciano Astudillo. Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse och bakom stiftelsen finns ett stort engagemang från privata investerare, partners, Malmö stad och Malmös näringsliv. Idén är enkel – fler människor i arbete ger ett bättre Malmö. Och hittills har fler än 3 500 personer fått nya jobb tack vare verksamheterna inom stiftelsen och de bolag de samarbetar med. 

Det dagliga arbetet sköts genom Tillväxt Malmö som har kontor i centrala Malmö och Level, en internationell inkubator med kontor och co-working-möjligheter på Mobilia köpcentrum. Tillväxt Malmö erbjuder affärsutveckling för företag i Malmö som vill växa, Level ger stöd i entreprenörens tre faser: drömma, starta och växa.

Båda verksamheterna arrangerar seminarier och event för att inspirera och sprida kunskap. Men framför allt erbjuder vi en mötesplats för företagare att träffas och lära av varandra.