Föregående kapitel

Thanda Foundation Trust

Thanda Foundation Trust inrättades för att bidra till de socioekonomiska, pedagogiska och utvecklingsmässiga behoven hos de tre stamsamhällena som ligger i anslutning till Thanda Safari i Umkhanyekde-distriktet. Samt för att adressera den kritiska arbetslöshetskris som Sydafrika står inför för närvarande, och även för att öka medvetenheten om olika naturvårdsinitiativ. Stiftelsen stöttar flera samhällsbaserade projekt, fungerar som insamlingsmotor och nav, och har gått i spetsen för det jobbskapande initiativet Stars at Work som är ett samarbete med Star for Life.

Stiftelsen är en av grundarna av Project Rhino KZN, ett anti-tjuvjakts- och viltvårdssamarbete mellan KwaZulu-Natals ledande naturvårdsmyndigheter och provinsiella viltreservat, provinsiella statliga organ, privata noshörningsägare och säkerhetsspecialister inom anti-tjuvjakt.

#ChasingZero-samarbetet med The Princess Charlene of Monaco Foundation syftar till att initiera en riktad global kampanj för att medvetandegöra och minska konsumtionen av noshörningshorn. Genom en gemensam insamlingsinsats ämnar vi också genomföra en nationell utbildningskampanj riktad mot ungdomar, samt stödja viltreservat och samhällen i Zululand.

Fotbollslaget Thanda Lions finansieras genom stiftelsen. Laget består huvudsakligen av arbetslösa ungdomar från Umkhanyekude-regionen och utöver fotbollsträning får spelarna hjälp med personlig utveckling och utbildning.

I samarbete med FC Rosengård stödjer stiftelsen ytterligare ett idrottsprojekt, Football for Life by FC Rosengård, som med fotbollen som verktyg arbetar för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.

Thanda Foundation Trust

Thanda Foundation Trust inrättades för att bidra till de socioekonomiska, pedagogiska och utvecklingsmässiga behoven hos de tre stamsamhällena som ligger i anslutning till Thanda Safari i Umkhanyekde-distriktet. Samt för att adressera den kritiska arbetslöshetskris som Sydafrika står inför för närvarande, och även för att öka medvetenheten om olika naturvårdsinitiativ. Stiftelsen stöttar flera samhällsbaserade projekt, fungerar som insamlingsmotor och nav, och har gått i spetsen för det jobbskapande initiativet Stars at Work som är ett samarbete med Star for Life.

Stiftelsen är en av grundarna av Project Rhino KZN, ett anti-tjuvjakts- och viltvårdssamarbete mellan KwaZulu-Natals ledande naturvårdsmyndigheter och provinsiella viltreservat, provinsiella statliga organ, privata noshörningsägare och säkerhetsspecialister inom anti-tjuvjakt.

#ChasingZero-samarbetet med The Princess Charlene of Monaco Foundation syftar till att initiera en riktad global kampanj för att medvetandegöra och minska konsumtionen av noshörningshorn. Genom en gemensam insamlingsinsats ämnar vi också genomföra en nationell utbildningskampanj riktad mot ungdomar, samt stödja viltreservat och samhällen i Zululand.

Fotbollslaget Thanda Lions finansieras genom stiftelsen. Laget består huvudsakligen av arbetslösa ungdomar från Umkhanyekude-regionen och utöver fotbollsträning får spelarna hjälp med personlig utveckling och utbildning.

I samarbete med FC Rosengård stödjer stiftelsen ytterligare ett idrottsprojekt, Football for Life by FC Rosengård, som med fotbollen som verktyg arbetar för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.

Föregående kapitel