Föregående kapitel

Swedes for Ukraine 

Plattformen som gett 500 flyktingar boende i svenska hem

Miljontals ukrainare är fortfarande på flykt undan krigets fasor efter Rysslands brutala angrepp på deras hemland. Tiotusentals ukrainare anlände till Sverige tidigt i våras. Och behovet för tak över huvudet blev snabbt akut. Under mars månad 2022 startades den ideella sajten swedesforukraine.org. Det är en plattform som kopplar samman ukrainska flyktingfamiljer med svenskar som har plats över och som kan och vill hjälpa till med boende. 

Initiativet till Swedes för Ukraine togs av Ebba Lindsö och Dan Olofsson som direkt efter krigets utbrott påbörjade arbetet med att få tjänsten på plats. Sajten utvecklades på mycket kort tid av ukrainska ingenjörer och webbutvecklare på Sigma Software. Dessa ingenjörer var kvar i västra Ukraina men ville hjälpa sina landsmän på flykt och jobbade därför dygnet runt för att få igång tjänsten. 

Plattformen swedesforukraine.org var den första av sitt slag. Och den gör det lätt för svenskar med husrum över att få direktkontakt med flyktingfamiljer. Efter kontakt på telefon eller mejl är tanken att parterna träffas. Tycker båda att det känns bra upplåts husrummet på tre månader, eller annan tid som parterna kommer överens om. Detta kan sedan förlängas om parterna är överens. Sajten finns på ukrainska, svenska och engelska. Så här långt har drygt 500 flyktingar fått boende genom Swedes for Ukraine. Det är fler än vad de flesta kommuner i Sverige åstadkommit. 

Utöver att förmedla boende hjälper Swedes for Ukraine till med att lotsa ukrainska flyktingar rätt när de behöver komma i kontakt med olika myndigheter och hjälporganisationer. Och alla som vill hjälpa till på andra sätt kan anmäla sig som volontärer på hemsidan. Och bli en stödperson för en eller flera flyktingar.

”Vi ser ett värde i att dessa utsatta flyktingar får bo hos en engagerad svensk familj i stället för flyktinganläggningar. I de flesta fallen får flyktingfamiljen ett gratis boende som inte belastar svenska skattebetalare med en enda krona.”

– Dan Olofsson

Insatserna fortsätter då behovet av hjälp fortfarande finns

I skrivande stund finns en betydande risk för att kriget blir långvarigt. Och en tuff vinter väntar för det redan hårt prövade ukrainska folket. Vi fortsätter därför arbetet med att få fler svenskar att öppna sitt hjärta och sina hem. Vi hör hur många vittnar om det positiva med att öppna upp sitt hem och hjälpa till. De berättar hur detta har skapat nya relationer och vänskap mellan familjerna.

Just nu har vi över 200 flyktingfamiljer som söker boende på vår plattform. Så behovet finns och vi behöver fler boenden. Vi behöver framför allt boenden i storstadsregionerna eftersom det är där det finns störst möjlighet att hitta arbete.

Swedes for Ukraine 

Miljontals ukrainare är fortfarande på flykt undan krigets fasor efter Rysslands brutala angrepp på deras hemland. Tiotusentals ukrainare anlände till Sverige tidigt i våras. Och behovet för tak över huvudet blev snabbt akut. Under mars månad 2022 startades den ideella sajten swedesforukraine.org. Det är en plattform som kopplar samman ukrainska flyktingfamiljer med svenskar som har plats över och som kan och vill hjälpa till med boende. 

Initiativet till Swedes för Ukraine togs av Ebba Lindsö och Dan Olofsson som direkt efter krigets utbrott påbörjade arbetet med att få tjänsten på plats. Sajten utvecklades på mycket kort tid av ukrainska ingenjörer och webbutvecklare på Sigma Software. Dessa ingenjörer var kvar i västra Ukraina men ville hjälpa sina landsmän på flykt och jobbade därför dygnet runt för att få igång tjänsten. 

Plattformen swedesforukraine.org var den första av sitt slag. Och den gör det lätt för svenskar med husrum över att få direktkontakt med flyktingfamiljer. Efter kontakt på telefon eller mejl är tanken att parterna träffas. Tycker båda att det känns bra upplåts husrummet på tre månader, eller annan tid som parterna kommer överens om. Detta kan sedan förlängas om parterna är överens. Sajten finns på ukrainska, svenska och engelska. Så här långt har drygt 500 flyktingar fått boende genom Swedes for Ukraine. Det är fler än vad de flesta kommuner i Sverige åstadkommit. 

Utöver att förmedla boende hjälper Swedes for Ukraine till med att lotsa ukrainska flyktingar rätt när de behöver komma i kontakt med olika myndigheter och hjälporganisationer. Och alla som vill hjälpa till på andra sätt kan anmäla sig som volontärer på hemsidan. Och bli en stödperson för en eller flera flyktingar.

Föregående kapitel