Föregående kapitel

Star for Life 

Vi sprider oss och ger stöd där det bäst behövs

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att ge ungdomar bättre förutsättningarGenom ett unikt utbildningsprogram jobbar våra coacher med att hjälpa unga att stärka sin självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så sätt har de chans att påverka sin framtid.

Idén till Star for Life kom från Dan och Christin Olofsson när de skulle starta ett affärsprojekt i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika. De såg då hur orimligt många människor i regionen som drabbades av hiv och aids. Sjukdomarnas förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att 2005 inleda ett projekt på en lokal skola. Det var starten för Star for Life.  

Vi finns idag på 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania där hittills 450 000 unga tagit del av Star for Life-programmet. Vi satsar även på förebyggande hälsovård. Våra tre mobila hälsokliniker besöker skolorna, informerar om hälsa och erbjuder eleverna hälsoundersökningar. 

Idag är Star for Life även verksamma utanför Afrika. I Sverige har Motivationslyftet by Star for Life funnits sedan 2013, och under 2022 lanserades också Star for Life Ukraine och Star for Life Jerusalem.

Förutom samarbetet och stödet från Danir, har Star for Life många engagerade partners i flera länder som tillsammans finansierar utbildningsprogrammet och verksamheten.

Vi utvecklar, förbättrar och anpassar vårt program för framtiden

2022 har varit ett spännande och utvecklande år, även om vi i viss mån fortfarande påverkats av pandemin. Efter några år med periodvisa skolstängningar i södra Afrika är det glädjande att våra coacher nu är ute på skolorna igen.

Det har även varit ett bra tillfälle att påbörja ett omfattande arbete med att modernisera skolprogrammet. I nära samarbete med kollegorna i Sydafrika och Namibia, utvärderas och utvecklas arbetsmetoderna för att säkerställa att vi levererar programmet på det mest funktionella och hållbara sättet. Vi fortsätter förädla skolprogrammet enligt metoden socialt och emotionellt lärande. Det stärker elevernas självkänsla, deras självledarskapsförmåga och motivation för skolarbetet. Och även deras förmåga att förstå, kommunicera och bygga relationer.

Det gångna året har också visat vad lojalitet innebär. Trots en turbulent och osäker tid i världen har våra företagspartners fortsatt att stödja oss och flera nya har tillkommit. Tack vare deras bidrag och långsiktiga tänkande kan vi fortsätta att utföra vårt uppdrag. Vi fortsätter att utveckla återkopplingen till våra partners med filmer och rapportering från skolorna de stödjer. Vi skapar mötesplatser genom partnerträffar, där vi kan träffas och informera om det fortlöpande arbetet inom Star for Life. Här kan vi även ge våra partners möjlighet att nätverka och skapa nya affärskontakter.

Året i korthet

Trots det pågående kriget i Ukraina, har Star for Life Ukraine kunnat starta upp sitt första projekt för att stödja och stärka barn som drabbats av konflikten. Tillsammans med Voices of Children genomförs nu ett utbildningsprogram för att utveckla barns IT-kunskaper, samtidigt som det erbjuds psykosocialt stöd till barn som drabbats av kriget.

Vi har också, tillsammans med Motivationslyftet by Star for Life, utvecklat ett nytt skolmaterial som är anpassat för Star for Life Jerusalem, vilket har lanserats som pilotprojekt i fyra skolor i östra Jerusalem.

Vi arbetar intensivt för att Star for Life ska stå rustad för framtiden och det gör vi i nära samarbete med alla våra verksamhetsländer. Tillsammans fortsätter vi att göra skillnad för fler barn och unga, i fler delar av världen. I de delar där vårt stöd bäst behövs.

Star for Life 

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med att ge ungdomar bättre förutsättningarGenom ett unikt utbildningsprogram jobbar våra coacher med att hjälpa unga att stärka sin självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning, ta hand om sin hälsa och fatta kloka livsbeslut. På så sätt har de chans att påverka sin framtid.

Idén till Star for Life kom från Dan och Christin Olofsson när de skulle starta ett affärsprojekt i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika. De såg då hur orimligt många människor i regionen som drabbades av hiv och aids. Sjukdomarnas förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att 2005 inleda ett projekt på en lokal skola. Det var starten för Star for Life.  

Vi finns idag på 120 skolor i Sydafrika, Namibia och Tanzania där hittills 450 000 unga tagit del av Star for Life-programmet. Vi satsar även på förebyggande hälsovård. Våra tre mobila hälsokliniker besöker skolorna, informerar om hälsa och erbjuder eleverna hälsoundersökningar. 

Idag är Star for Life även verksamma utanför Afrika. I Sverige har Motivationslyftet by Star for Life funnits sedan 2013, och under 2022 lanserades också Star for Life Ukraine och Star for Life Jerusalem.

Förutom samarbetet och stödet från Danir, har Star for Life många engagerade partners i flera länder som tillsammans finansierar utbildningsprogrammet och verksamheten.

Föregående kapitel