Föregående kapitel

Star for Life Jerusalem

Ett frö av hopp planteras i Jerusalem

Star for Life Jerusalem är en stiftelse vars vision är att med olika initiativ främja en hållbar utveckling för människorna i östra Jerusalem. Vårt uppdrag är att utveckla, finansiera och genomföra program för utbildning, sysselsättning och utveckling av IT-färdigheter och IT-entreprenörskap.

Vi inledde vår verksamhet i januari 2022 när Reda Mansour, en rutinerad och skicklig diplomat, blev Star for Life Jerusalems första medarbetare. Under året har vi rekryterat personal och i slutet av september invigde Christin och Dan Olofsson vårt nya kontor som bemannas av 17 energiska medarbetare, merparten kvinnor från östra Jerusalem. 

Vi har också lanserat tre olika program. Det första lanserades i september på skolorna i Al-Tur och Ibn Khaldun. De är två av fyra pilotskolor där vi testar ett anpassat program för socialt och emotionellt lärande som tagits fram av Motivationslyftet och Star for Life i Sverige. 

”The Job Hub”, vårt andra program, hjälper unga vuxna att hitta jobb. Det har varit en bra start och 100 personer har redan fått sysselsättning tack vare programmet. Målet är att, under de kommande fem åren, hjälpa 3 000 till anställning. The Job Hub kommer också stödja små och medelstora företag i sin expansion och så att de kan anställa fler unga.

Det tredje programmet är ett IT-utbildningsprojekt som ger yrkeskurser för unga med akademisk bakgrund inom IT. Allt för att ge dem en större chans att hitta kvalificerade jobb i denna växande sektor.

För att lyckas i Jerusalem, kommer vi, som alltid när vi går in ett nytt engagemang, att arbeta långsiktigt. Och vi hoppas att vi, med våra initiativ och program, är med och sår frön av hopp om en bättre, tryggare och stabilare framtid.

Star for Life Jerusalem

Star for Life Jerusalem är en stiftelse vars vision är att med olika initiativ främja en hållbar utveckling för människorna i östra Jerusalem. Vårt uppdrag är att utveckla, finansiera och genomföra program för utbildning, sysselsättning och utveckling av IT-färdigheter och IT-entreprenörskap.

Vi inledde vår verksamhet i januari 2022 när Reda Mansour, en rutinerad och skicklig diplomat, blev Star for Life Jerusalems första medarbetare. Under året har vi rekryterat personal och i slutet av september invigde Christin och Dan Olofsson vårt nya kontor som bemannas av 17 energiska medarbetare, merparten kvinnor från östra Jerusalem. 

Vi har också lanserat tre olika program. Det första lanserades i september på skolorna i Al-Tur och Ibn Khaldun. De är två av fyra pilotskolor där vi testar ett anpassat program för socialt och emotionellt lärande som tagits fram av Motivationslyftet och Star for Life i Sverige. 

”The Job Hub”, vårt andra program, hjälper unga vuxna att hitta jobb. Det har varit en bra start och 100 personer har redan fått sysselsättning tack vare programmet. Målet är att, under de kommande fem åren, hjälpa 3 000 till anställning. The Job Hub kommer också stödja små och medelstora företag i sin expansion och så att de kan anställa fler unga.

Det tredje programmet är ett IT-utbildningsprojekt som ger yrkeskurser för unga med akademisk bakgrund inom IT. Allt för att ge dem en större chans att hitta kvalificerade jobb i denna växande sektor.

För att lyckas i Jerusalem, kommer vi, som alltid när vi går in ett nytt engagemang, att arbeta långsiktigt. Och vi hoppas att vi, med våra initiativ och program, är med och sår frön av hopp om en bättre, tryggare och stabilare framtid.

Föregående kapitel