Projekt Kaxås

Beviset för det går att få en levande landsbygd

Projekt Kaxås är ett engagemang som investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd. Utgångspunkten för projektet var att bryta den centralistiska trenden och rädda landsbygdsskolan i Kaxås. Detta genom att öka inflyttningen av unga familjer till Kaxås i Norrlands inland.

Kaxås ligger mitt emellan Åre och Östersund. Projektet startade 2019 och har hittills gett byn drygt 160 nya invånare. En by som tidigare bara hade knappt 100 invånare. Skolan har gått från 32 till 54 barn och förskolan är fullbelagd, vilket gör att kommunen nu beslutat om att bygga en ny och större förskola.

Projektet har visat att det går att bryta avfolkningstrenden. Om bara förutsättningarna skapas, finns det ett intresse bland den yngre generationen att bo mitt i naturen, i mindre bygder. Drygt 30 nya hus med milsvid utsikt byggs i Ekobyn Ladriket. Och 17 befintliga hus och gårdar har förmedlats till nya ägare genom projektet.

En gungande värld innebär både hot och möjligheter

Majoriteten av inflyttarna i Kaxås kommer från södra Sveriges storstadsregioner. När pandemin slog till innebar det begränsningar i resandet och möjligheten för att besöka Kaxås minskade. Vi ställde därför om och började använda digitala medier för information, underlag och möten. Pandemin blev både ett hot och en möjlighet. Såväl arbetsgivare som arbetstagare upptäckte distansarbetets fördelar.

Många av intressenterna fick byta besöken till Kaxås mot videomöten och all information gjordes tillgängligt med digitala lösningar. Pandemin har gjort att tröskeln har sänkts för var människor kan bo och samtidigt ha ett utvecklande arbete som idag till större delar kan skötas på distans.

Kriget i Ukraina innebar ökad materialbrist och ökade priser. Men genom att lägga om beställningsrutinerna, dammsuga marknaden på nya leverantörer har vi lyckats hålla fortsatt hög kvalitet och enligt tidplan. Den ekonomiska instabiliteten med stigande räntor och ökade byggpriser har resulterat i större osäkerhet när det gäller investeringar i boende. För projektet har Danirs långsiktighet, ekonomiska stabilitet och handlingskraft varit avgörande. Och möjliggjort nya lösningar trots skakig omvärld.

Året i korthet

Varumärket Projekt Kaxås uppfattas idag nationellt som banbrytande, som ett framgångsexempel på hur man kan bryta trender. Vi bjuds in för att föreläsa om erfarenheterna för beslutsfattare i kommuner och regioner runt om i Sverige. Projekt Kaxås har bevisat att det finns ett stort behov av bostäder på landsbygden. Projektet har bidragit till att visa vägen för de möjligheter som finns för att bo på landsbygden och samtidigt ha utvecklande arbeten som kan utföras på distans. Projektet fortsätter att ge unga familjer möjligheten till ökad livskvalitet.

Projekt Kaxås

Projekt Kaxås är ett engagemang som investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd. Utgångspunkten för projektet var att bryta den centralistiska trenden och rädda landsbygdsskolan i Kaxås. Detta genom att öka inflyttningen av unga familjer till Kaxås i Norrlands inland.

Kaxås ligger mitt emellan Åre och Östersund. Projektet startade 2019 och har hittills gett byn drygt 160 nya invånare. En by som tidigare bara hade knappt 100 invånare. Skolan har gått från 32 till 54 barn och förskolan är fullbelagd, vilket gör att kommunen nu beslutat om att bygga en ny och större förskola.

Projektet har visat att det går att bryta avfolkningstrenden. Om bara förutsättningarna skapas, finns det ett intresse bland den yngre generationen att bo mitt i naturen, i mindre bygder. Drygt 30 nya hus med milsvid utsikt byggs i Ekobyn Ladriket. Och 17 befintliga hus och gårdar har förmedlats till nya ägare genom projektet.