Projekt Kaxås

Tillsammans för en levande landsbygd.

Projekt Kaxås investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd med ett aktivt och ansvarstagande civilsamhälle. Projektet startades för att bryta den centralistiska trenden och värna landsbygdsskolan i Kaxås, en liten ort belägen mellan Åre och Östersund i Jämtlands län som ligger i en vacker dalgång mellan Hällberget och Kaxåsbacken.

Sedan starten 2019 har projektet skapat nya hem för ett 50-tal unga nyinflyttade familjer och befolkningen i Kaxås med omnejd har ökat med 160 %. Bygden har fått ett tillskott med närmare 70 barn, vilket gör att kommunen nu bygger en ny större förskola i Kaxås. Genom att skapa trygghet och ta ett helhetsansvar för de inflyttade familjerna har projektet visat att landsbygden absolut är tillgänglig och ett alternativ för den unga moderna familjen. 

Projektet har genomförts i nära samverkan med ortsbefolkningen och ett engagerat lokalt föreningsliv. För projektet innebär socialt ansvar att ta hand om de som flyttar långt från sina rötter och vänner. Och hjälpa dem etablera sig i sin nya miljö. Alla ska känna sig välkomna, sedda och trygga i sitt beslut att byta livsstil.

För barnen har vi skapat mötesplatser genom idrott och kulturarrangemang och det senaste tillskottet är en kreativ lekpark mitt i byn. Närheten till fjäll, skidspår, jakt och fiske möjliggör en utvecklande och meningsfull fritid.

Vi är stolta och glada över den vitalisering av bygden som projektet resulterat i, där nya kompetenser välkomnats och nu bidrar till den fortsatta utvecklingen. Samtidigt som vi månar om att bibehålla landsbygdens styrka, den genuina kulturen, där alla hjälps åt för att få vardagen att fungera. På landsbygden bidrar alla med det de kan för att skapa en framtid för kommande generationer.

Året i korthet

Under året har 29 nya hus, med milsvid utsikt över fjäll och sjö, färdigställts i Ekobyn Ladriket. Och 19 befintliga hus och gårdar har förmedlats till nya unga ägare genom projektet.

Projekt Kaxås

Projekt Kaxås investerar i unga familjer som vill byta livsstil och flytta till en naturskön landsbygd med ett aktivt och ansvarstagande civilsamhälle. Projektet startades för att bryta den centralistiska trenden och värna landsbygdsskolan i Kaxås, en liten ort belägen mellan Åre och Östersund i Jämtlands län som ligger i en vacker dalgång mellan Hällberget och Kaxåsbacken.

Sedan starten 2019 har projektet skapat nya hem för ett 50-tal unga nyinflyttade familjer och befolkningen i Kaxås med omnejd har ökat med 160 %. Bygden har fått ett tillskott med närmare 70 barn, vilket gör att kommunen nu bygger en ny större förskola i Kaxås. Genom att skapa trygghet och ta ett helhetsansvar för de inflyttade familjerna har projektet visat att landsbygden absolut är tillgänglig och ett alternativ för den unga moderna familjen. 

Årsbok 2023 /Engagemang /Projekt Kaxås

Årsbok 2023 /Engagemang /Projekt Kaxås