Motivationslyftet 

Kraftsamlar för att möta ökad oro bland barn och unga

Motivationslyftet är en del av Star for Life som har verksamhet i Sverige, Sydafrika, Namibia, Jerusalem och Ukraina. Vi erbjuder träningsprogram inom självledarskap för barn och ungdomar från mellanstadiet till gymnasiet, med ett arbetsmaterial även för lågstadiet under produktion.

Metodiken används på 65 mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor runt om i Sverige för att stärka barn och ungdomars motivation och självledarskap.

Året i korthet

Året har varit spännande, utmanande och utvecklande. Vi fortsätter stärka vår ambition att påverka den svenska skolans utveckling långsiktigt. Tack vare en stabil finansieringsplan har vi kunnat utöka vår bemanning av skolstrateger, vilket ger oss möjlighet att nå ut till fler skolor.

Utöver vårt arbete i Sverige har metoden under året även implementerats i fyra skolor i östra Jerusalem. Målet är att i förebyggande syfte stärka barns psykiska hälsa i utsatta områden.

Både pandemin och kriget i Ukraina har påverkat vårt arbete under 2022. Covid-19 var anledningen till att vi tidigt bestämde oss för att vara en krispartner för skolorna. Vi utvecklade arbetsmaterial för pedagoger och elever med inriktning på distansundervisning och producerade inspirationsfilmer i samarbete med UR.

I samarbete med Rädda Barnen och Ukrainska Ambassaden organiserade vi ett seminarium under våren för att ge pedagoger och skolledare guidning till hur ukrainska barn och ungdomar på flykt kan integreras i svensk skolmiljö.

Aldrig förr har barn och ungdomar i Sverige så tydligt uttryckt sin oro inför framtiden. Kriser, krig och en snabb förändringstakt skapar ovisshet, oro och ökar risken för psykisk ohälsa. Därför har vi under året kraftsamlat för att förena olika aktörer, organisationer och forskare för att tillsammans driva frågan om psykisk hälsa och självledarskapsträning i den svenska skolan.

Motivationslyftet 

Motivationslyftet är en del av Star for Life som har verksamhet i Sverige, Sydafrika, Namibia, Jerusalem och Ukraina. Vi erbjuder träningsprogram inom självledarskap för barn och ungdomar från mellanstadiet till gymnasiet, med ett arbetsmaterial även för lågstadiet under produktion.

Metodiken används på 65 mellanstadieskolor, högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor runt om i Sverige för att stärka barn och ungdomars motivation och självledarskap.