Judiska Församlingen i Malmö

Judiska Församlingen i Malmö är till för alla judar oavsett ålder, livsstil, bakgrund och grad av religiositet. Församlingen arbetar för att regionens judar ska ha tillgång till ett rikt utbud av judisk kultur, fester, evenemang, religiösa tjänster, kosher-mat och judisk utbildning. Judiska Församlingen tillvaratar judiska intressen i samhället och står upp mot antisemitism.

Danirs engagemang beror primärt på ökad antisemitism och den utsatta situation judar har i Malmö. Den Judiska Församlingen har som följd härav minskat från över 2 500 till ca 500 medlemmar under några decennier. Samtidigt har församlingens kostnader för säkerhet ökat. I detta läge är det angeläget att konkret stödja den Judiska Församlingen för att därigenom värna den judiska minoriteten som sedan mitten av 1800-talet positivt bidragit till Malmös utveckling och kulturliv.

Webbplats

https://www.jfm.se

Judiska Församlingen i Malmö

Judiska Församlingen i Malmö är till för alla judar oavsett ålder, livsstil, bakgrund och grad av religiositet. Församlingen arbetar för att regionens judar ska ha tillgång till ett rikt utbud av judisk kultur, fester, evenemang, religiösa tjänster, kosher-mat och judisk utbildning. Judiska Församlingen tillvaratar judiska intressen i samhället och står upp mot antisemitism.

Danirs engagemang beror primärt på ökad antisemitism och den utsatta situation judar har i Malmö. Den Judiska Församlingen har som följd härav minskat från över 2 500 till ca 500 medlemmar under några decennier. Samtidigt har församlingens kostnader för säkerhet ökat. I detta läge är det angeläget att konkret stödja den Judiska Församlingen för att därigenom värna den judiska minoriteten som sedan mitten av 1800-talet positivt bidragit till Malmös utveckling och kulturliv.