FC Rosengård

Fotbollsklubben och samhällskraften

FC Rosengård är Sveriges bästa lag på damsidan med ett historiskt framgångsrikt år bakom sig 2022 med SM-guld, cupguld och spel i Champions Leagues gruppspel.

Föreningen har ytterligare ett damlag och ett herrlag i fotboll och numera också både ett dam- och ett herrlag i högsta serien i futsal. Ungdomsverksamheten rymmer över 700 barn – från drygt 70 olika nationaliteter – vilket lirar extremt väl med visionen att vara en förening för alla. Den visionen avspeglas i alla delar av verksamheten och vi jobbar mycket med jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

FC Rosengård står på två lika stadiga ben, vilka åskådliggörs i klubbens färger. Det blå symboliserar det sportsliga och det röda de sociala verksamheterna. De sociala verksamheterna är alla baserade på att föreningen identifierat ett behov eller en utmaning i samhället att skapa förändringar runt, till exempel att det finns för få kvinnliga ledare, att många står utanför arbetsmarknaden eller att den psykiska ohälsan ökar i samhället.

Football for Life by FCR arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga flickors självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Verksamheten startade i östra Sydafrika men finns nu även i östra Malmö, med fokus på att utbilda unga kvinnliga ledare.

Hattrick by FCR är ett kunskapsprogram där klubben samverkar med fotbollsföreningar runt om i Skåne för att utbilda och inspirera unga fotbollsspelare och ledare.

Varje dag hjälper Boost by FCR i genomsnitt en ung Malmöbo till studier eller självförsörjning. Så har det sett ut i drygt 11 år.

Året i korthet

I år har Boost by FCR gjort ett litet fokusskifte till att jobba mycket förebyggande med yngre barn tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Varje år slutar nämligen ca 2200 ungdomar i Malmö grundskolan utan att ha sökt sig vidare till gymnasiet. Vi jobbar uppsökande med att försöka få dem tillbaka in i studier eller i arbete. Det handlar om att skapa en motivationsstärkande miljö som gör att ungdomarna söker sig vidare.

Varje år arbetar FC Rosengård dessutom med ett fokusområde som ligger föreningen varmt om hjärtat. Tidigare år har det varit samarbeten med Cancerfonden och WorldPride. 2022 har temat varit psykisk hälsa.

FC Rosengård har i samarbete med Tim Bergling Foundation, en stiftelse som startades av artisten Aviciis föräldrar efter sonens bortgång, arbetat under ”For a better day”. Arbetet för ökad psykiskt välmående hos unga fortsätter inom Hattrick by FCR, då riktat till tränare och andra ledare.

FC Rosengård är en fotbollsförening och en samhällskraft i framkant. För att ta ytterligare steg framåt och fortsätta leda den goda utvecklingen krävs investeringar i att skapa en stabil organisation som håller över tid. Det finns en framåtanda, ett enormt driv och ett stort hjärta i FC Rosengård – som vill göra ännu mer.

FC Rosengård

FC Rosengård är Sveriges bästa lag på damsidan med ett historiskt framgångsrikt år bakom sig 2022 med SM-guld, cupguld och spel i Champions Leagues gruppspel.

Föreningen har ytterligare ett damlag och ett herrlag i fotboll och numera också både ett dam- och ett herrlag i högsta serien i futsal. Ungdomsverksamheten rymmer över 700 barn – från drygt 70 olika nationaliteter – vilket lirar extremt väl med visionen att vara en förening för alla. Den visionen avspeglas i alla delar av verksamheten och vi jobbar mycket med jämställdhet, jämlikhet och inkludering.

FC Rosengård står på två lika stadiga ben, vilka åskådliggörs i klubbens färger. Det blå symboliserar det sportsliga och det röda de sociala verksamheterna. De sociala verksamheterna är alla baserade på att föreningen identifierat ett behov eller en utmaning i samhället att skapa förändringar runt, till exempel att det finns för få kvinnliga ledare, att många står utanför arbetsmarknaden eller att den psykiska ohälsan ökar i samhället.

Football for Life by FCR arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga flickors självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. Verksamheten startade i östra Sydafrika men finns nu även i östra Malmö, med fokus på att utbilda unga kvinnliga ledare.

Hattrick by FCR är ett kunskapsprogram där klubben samverkar med fotbollsföreningar runt om i Skåne för att utbilda och inspirera unga fotbollsspelare och ledare.

Varje dag hjälper Boost by FCR i genomsnitt en ung Malmöbo till studier eller självförsörjning. Så har det sett ut i drygt 11 år.