FC Rosengård

Lika mycket bollkänsla som medkänsla.

FC Rosengård är en framgångsrik fotbollsförening och en aktiv samhällsaktör. Med fotbollen som verktyg arbetar vi för att skapa positiva förändringar i samhället. Vår vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Ett Malmö där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan.

Vi som förening står på två lika stora ben, ett sportsligt och ett socialt. Och vi lägger lika mycket resurser på våra sportsliga som på våra sociala verksamheter och aktiviteter.

Hälso- och gemenskapsfrämjande rörelse i Rosengård

Under våren 2023 lanserade vi i FC Rosengård det sociala programmet Move by FCR, som arbetar med aktiviteter för att främja en bättre fysisk, psykisk och social hälsa bland framför allt barn och unga.

Allt färre barn är fysiskt aktiva. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar oroväckande snabbt i alla åldrar. Några av FC Rosengårds fokusområden, främst stadsdelen Rosengård i Malmö, är värre drabbade än andra. Bland tonårstjejer med utländsk härkomst är det bara en av tio som når upp till den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Här finns även ett behov av att öka kunskapen om hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet och en bra kosthållning och hur brister i detta kan leda till livsstilsrelaterade sjukdomar för hela familjen.

Genom Move by FCR vill vi skapa en rörelse, dels genom mer fysisk aktivitet hos målgrupperna, dels genom att förmedla ett helhetstänk kring fysisk, psykisk och social hälsa. Syftet är att sprida kunskap om hur fysisk aktivitet och en aktiv livsstil kan vara avgörande faktorer för att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

Med fokus på barn, unga och deras mammor vill vi med förebyggande aktiviteter och kunskap skapa förändring hos utsatta målgrupper. Vi når dessa genom vår egen verksamhet, men också genom samarbetspartners som skolor och andra samhällsaktörer i stadsdelen.

Vi kommer även arrangera spontanaktiviteter för att nå fler barn och familjer som inte är aktiva i föreningen idag.

Året i korthet

Vår ungdomsverksamhet ger över 700 barn en aktiv fritid och vi kan här se några av framtidens stjärnspelare växa fram. Ett fint kvitto på föreningens verksamhet kom i årets VM i Australien och Nya Zeeland där 21 nuvarande eller före detta FCR-spelare fanns med och representerade sina länder.

Våra sociala verksamheter har fortsatt visat på goda resultat och hållbar utveckling över tid. Boost by FCR arbetar med unga arbetslösa malmöbor och har lyckats hjälpa över 50 % av deltagarna ut i självförsörjning. De nyutbildade ledarna i Coach for Life by FCR bidrar till att föreningen kan genomföra högläsning för 230 barn varje vecka och spontanaktiviteter för barn i både skola och på fritiden.

Football for Life by FCR i Sydafrika firar 15-årsjubileum och vi kan konstatera att det nu finns över 1 000 fotbollsspelande tjejer i distriktet.

I Skåne har 350 tjejer under året fått besök av FC Rosengårds stjärnor i inspirationsprogrammet Hattrick by FCR.

FC Rosengård

FC Rosengård är en framgångsrik fotbollsförening och en aktiv samhällsaktör. Med fotbollen som verktyg arbetar vi för att skapa positiva förändringar i samhället. Vår vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor. Ett Malmö där alla barn och familjer vågar tro på sina drömmar och har mål för framtiden. Både på och utanför plan.

Vi som förening står på två lika stora ben, ett sportsligt och ett socialt. Och vi lägger lika mycket resurser på våra sportsliga som på våra sociala verksamheter och aktiviteter.

Årsbok 2023 /Engagemang /FC Rosengård

Årsbok 2023 /Engagemang /FC Rosengård