Stiftelsen Expect a better tomorrow

Eldsjälarnas upprättelse

Stiftelsen Expect a better tomorrow lanserar varje år ett initiativ som ska belysa ett problem, en orättvisa och på så sätt bidra till en bättre morgondag. För någon, för några eller för alla.

Årets Expect a better tomorrow-initiativ är Heja Klubben! Det är ett initiativ som vill visa den ovärderliga nyttan som det svenska föreningslivet gör i hela vårt avlånga land. Initiativet vill lyfta fram alla de tiotusentals idrottsföreningar och klubbar som på alla tider och i alla väder, i ur och skur, förenar, aktiverar, integrerar och utvecklar individer både som idrottare och som människor.

Heja Klubben! vill också lyfta och hylla alla de som arbetar ideellt; eldsjälarna som brinner för sin klubb och som skapar aktiviteter och en givande fritid för barn, unga och vuxna. Målet är bland annat att öka insikten om klubbarnas insats, berätta vad den betyder och få fler att engagera sig i föreningslivet, få det att växa och därmed bidra till att denna unika folkrörelse kan fortsätta göra nytta över hela landet.

Stiftelsen Expect a better tomorrow

Stiftelsen Expect a better tomorrow lanserar varje år ett initiativ som ska belysa ett problem, en orättvisa och på så sätt bidra till en bättre morgondag. För någon, för några eller för alla.

Årets Expect a better tomorrow-initiativ är Heja Klubben! Det är ett initiativ som vill visa den ovärderliga nyttan som det svenska föreningslivet gör i hela vårt avlånga land. Initiativet vill lyfta fram alla de tiotusentals idrottsföreningar och klubbar som på alla tider och i alla väder, i ur och skur, förenar, aktiverar, integrerar och utvecklar individer både som idrottare och som människor.

Heja Klubben! vill också lyfta och hylla alla de som arbetar ideellt; eldsjälarna som brinner för sin klubb och som skapar aktiviteter och en givande fritid för barn, unga och vuxna. Målet är bland annat att öka insikten om klubbarnas insats, berätta vad den betyder och få fler att engagera sig i föreningslivet, få det att växa och därmed bidra till att denna unika folkrörelse kan fortsätta göra nytta över hela landet.