Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning som skapar bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Verksamheten driver också ett unikt nätverk inom akademi, politik och näringsliv. Målet är att vara Sveriges ledande mötesplats för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomipolitiska frågor som rör entreprenörskap och innovation. På så sätt kan vi bidra till att det sprids kunskap som blir underlag för väl underbyggda beslut som förbättrar klimatet för entreprenörskap och företagande i landet.

Varje år arrangerar stiftelsen ca 30 seminarier och publicerar tiotalet publikationer. Swedish Philanthropy Summit, prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research och Swedish Economic Forum är årligen återkommande aktiviteter.

Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning som skapar bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Verksamheten driver också ett unikt nätverk inom akademi, politik och näringsliv. Målet är att vara Sveriges ledande mötesplats för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomipolitiska frågor som rör entreprenörskap och innovation. På så sätt kan vi bidra till att det sprids kunskap som blir underlag för väl underbyggda beslut som förbättrar klimatet för entreprenörskap och företagande i landet.

Varje år arrangerar stiftelsen ca 30 seminarier och publicerar tiotalet publikationer. Swedish Philanthropy Summit, prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research och Swedish Economic Forum är årligen återkommande aktiviteter.

Nästa kapitel