Emerging Cooking Solutions

Runt om i världen dör fler människor av rökig matlagning över öppen eld än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Klimateffekten av träkol och ved för matlagning är lika stor som hela flygbranschen. Emerging Cooking Solutions har utvecklat en pelletsspis och en integrerad verksamhet med lokal pelletsproduktion, distribution, kundfinansiering och kolkrediter. Spisen är uppkopplad mot internet, säljs på avbetalning och kan stängas av om användaren inte betalar.

Vår spis omnämndes nyligen i tidskriften Nature, som en av de två pelletsspisar i världen som uppfyller hälsokraven för ”modern matlagning”. Varje spis sparar 4 - 5 ton CO2 per år. Pelletsproduktionen bygger på överskottsbiomassa och är därför förnyelsebar och miljömässigt hållbar. Systemet bidrar till att bromsa avskogningen och utveckla samhällsekonomin. Dessutom sparar det tid och förbättrar såväl hälsan som hushållsekonomin för användarna.

Vår verksamhet finns idag i Zambia, Moçambique och Malawi.

Emerging Cooking Solutions

Runt om i världen dör fler människor av rökig matlagning över öppen eld än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. Klimateffekten av träkol och ved för matlagning är lika stor som hela flygbranschen. Emerging Cooking Solutions har utvecklat en pelletsspis och en integrerad verksamhet med lokal pelletsproduktion, distribution, kundfinansiering och kolkrediter. Spisen är uppkopplad mot internet, säljs på avbetalning och kan stängas av om användaren inte betalar.

Vår spis omnämndes nyligen i tidskriften Nature, som en av de två pelletsspisar i världen som uppfyller hälsokraven för ”modern matlagning”. Varje spis sparar 4 – 5 ton CO2 per år. Pelletsproduktionen bygger på överskottsbiomassa och är därför förnyelsebar och miljömässigt hållbar. Systemet bidrar till att bromsa avskogningen och utveckla samhällsekonomin. Dessutom sparar det tid och förbättrar såväl hälsan som hushållsekonomin för användarna.

Vår verksamhet finns idag i Zambia, Moçambique och Malawi.