Danirkoncernens utveckling

Vårt bästa år så här långt

En organisk tillväxt om 27 % var den huvudsakliga förklaringen till att omsättningen ökade med närmare 3 miljarder SEK och antalet heltidsanställda ökade med 1 600 personer. Trots kostnader för att driva den organiska tillväxten ökade resultaten väsentligt. Trots krig hade vår ukrainska dotterkoncern en stark tillväxt.

Danirs kommersiella verksamhet i 25 länder

GAMMAL – Endat för referens
MSEK
2022
2021
Omsättning
12 600
9 720
Tillväxt (varav organisk)
30 (27)
46 (22)
Rörelseresultat EBIT för konsultrörelsen*
1 080
762
Rörelseresultat EBIT för Danirkoncernen
830
646
Resultat efter skatt
670
571

*Konsultrörelsen utgörs av Sigma, Nexer, A-Society, PION och Aptio.

Omsättning, tillväxt och resultat

MSEK
2022
2021
Omsättning
12 600
9 720
Tillväxt i procent (varav organisk)
30 (27)
46 (22)
Rörelseresultat EBIT för konsultrörelsen*
1 080
762
Rörelseresultat EBIT för Danirkoncernen
830
646
Resultat efter skatt
670
571

*Konsultrörelsen utgörs av Sigma, Nexer, A-Society, PION och Aptio.

ÅRET I SIFFROR

Siffror från året som gått för Danirkoncernen.

Omsättning
msek
2018
2019
2020
2021
2022
Antal anställda
11 600
+16%
2022
2021
2020
2019
2018
Årlig tillväxt
Totalt 2021 – 2022
Genomsnittligt
totalt 2017 – 2022
Genomsnittligt
organiskt 2017 – 2022

Siffror avseende 2022 utgör senast tillgängliga prognos, och kan komma att avvika något mot verkligt utfall. Detta gäller samtliga siffror för 2022 i denna årsbok. Nexer respektive Sigma redovisas proforma för perioden 2017-2020. Antalet anställda i denna årsbok avser fulltidsekvivalenter december månad. Vissa anställda framförallt i PION arbetar deltid, så Danirkoncernen har ca 15 000 personer anställda. Härutöver sysselsätter Danirkoncernen ca 2 600 underkonsulter.