Christin & Dan Olofsson

Från öppna famnar till marina naturreservat. Och allt där emellan.

Inom Danirkoncernen finns en gedigen omtanke om varandra. Man bryr sig om sina kollegor, sina kunder men också om världen och samhället där man lever och verkar. Var kommer denna omtanke ifrån? Vad grundar sig detta sociala ansvarstagande på? För att få reda på det begav vi oss till Malmö för att få en pratstund med de som varit med i koncernen allra längst, Christin och Dan Olofsson.

De båda har ett stort engagemang för de här frågorna. Kanske är det i deras bakgrund och uppväxt som dessa värderingar etablerades. Trots att de har rötterna i varsin ände av landet, har de lika erfarenheter av att växa upp i ett varmt och generöst hem. I bådas familjehem var dörren alltid öppen och när det kom till stora helger och högtider så var det alltid någon som kanske inte hade en egen familj som bjöds in.

– På så vis var våra uppväxter ganska lika. Det var alltid hembjudna folk på julaftnar, det var folk som inte hade några anhöriga som blev bjudna. Så det har varit lika för oss. Det faller sig naturligt och det är inget vi tänker på, det bara finns där, berättar Christin.

En kombination av gästfrihet, Jämtland och Österlen verkar vara en bra grogrund för goda värderingar. Och även om de inte har någon särskild förebild när det kommer till att ta hand om medarbetare och samhället i stort, så har de absolut påverkats av att se andra osjälviskt bidra till en bättre värld.

– Människor som ställer upp och hjälper andra utan att ha ett egoistiskt syfte, dem har man ju mycket större respekt för. Även om de gör det i det lilla, säger Dan om vad som inspirerat honom.

Men att företag eller näringsliv tar ett socialt ansvar har inte alltid varit självklart. När det unga paret Olofsson började sina yrkeskarriärer var socialt arbete något som staten skulle ta hand om.

– Vi skulle ha ett jobb, vi skulle betala skatt och sen skulle samhället sköta allting, säger Dan om socialt ansvarstagande i 70-talets Sverige.

När Dan köpte Sapia sa han någon gång att han ville se om man kunde bygga ett konsultföretag som hade lika mycket fokus på lönsamhet och kunder som på medarbetarna. När han startade sitt entreprenörskap så var det långt ifrån vanligt, även på konsultföretag. Här var han tidig i sin filosofi, att om man ska ha motiverade och engagerade medarbetare så måste man vara lyhörd och ta hand om dem.

– Skapar du inte en utvecklande miljö för dessa duktiga medarbetare så går de till någon annan, så det är lite självbevarelsedrift också, säger Dan om vikten av att skapa en kultur där man levererar bra jobb till kunderna samtidigt som man tar väl hand om människorna i organisationen. När samtalet fortsätter och vi kommer in på vilket ansvar ett företag har för världen utanför den egna verksamheten så blir det tydligt hur unga människor idag har en annan bild av hur deras arbetsgivare bör agera i dessa frågor.

– När jag började jobba fanns inte de här frågorna. Men för unga människor idag är det väldigt viktigt att företagen engagerar sig i andra frågor än bara nedersta raden på resultaträkningen, säger Dan. De vill leva i ett bättre samhälle och ställer nya krav på sina arbetsgivare att de ska vara med och ta ett socialt ansvar.

– Unga människor är en drivkraft för ideella projekt idag. Och det är glädjande, fortsätter Dan om den nya generationens driv.

Den bästa investeringen, alla kategorier

När Dan och Christin startade ett hotell- och safariprojekt i Sydafrika 2004 fick de höra hur deras anställda insjuknade och dog i aids i alldeles för stor utsträckning. Och när de var på besök i de byar där deras medarbetare bodde slogs de av hur många föräldralösa barn där fanns. En hel föräldrageneration var borta. De hade fallit offer för den aidsepidemi som rasade som värst just i KwaZulu-Natal.

– Man kan inte bara åka hem och låta det vara. Nu var vi där och då vill man ju engagera sig, säger Christin om tankarna som for genom huvudet när de såg hur drabbade byarna var av hiv och aids.

– Första tanken jag fick var att vi måste starta barnhem för alla de föräldralösa barnen, men de har inte de tankarna där nere utan där tar de hand om varandras barn. Så det blev inga barnhem. Men då tänkte vi att vi kanske skulle börja jobba i skolorna, för man måste börja långt ner i åldrarna för att det ska ge något resultat. Och så skapades Star for Life, säger Christin stolt.

Över 90 % av personalen på Thanda Safari kommer från de kringliggande byarna. Och de har fått all sin träning och utbildning för att driva en femstjärnig lodge på plats.

– De har inte gått några restaurangskolor i Schweiz. Och de kanske inte kan alla tekniska detaljerna exakt men det kompenseras med råge av att de har så positivt engagemang. Och det märker gästerna, berättar Dan om hur lodgen inte bara sysselsätter regionen utan även utbildar positiva och serviceinriktade medarbetare.

Det är skillnad på byarna och levnads- och hälsostandarden är absolut bättre än för 17 år sen. Men ute på landsbygden är det fortfarande betydligt fattigare och mer eftersatt än i storstadsområdena kring Johannesburg, Durban och Kapstaden.

Arbetet som Star for Life gör har gjort skillnad för hundratusentals sydafrikanska barn. Och det märks att både Christin och Dan är stolta över resultaten.

– Både jag och Christin hade förmånen att få träffa Nelson Mandela en gång och att höra denna ikon säga att han uppskattade vårt arbete i Sydafrika oerhört mycket. Det var ju väldigt uppmuntrande, berättar Dan om att få beröm av någon som verkligen vet vad engagemang betyder.

– Jag har gjort många investeringar i mitt liv. En del bra och en del dåliga. Men den bästa investeringen har varit Star for Life. Vi har aldrig fått en krona tillbaks. Men ”the total return on investment” har varit den bästa om man värderar in alla faktorer, säger Dan.

Jag har gjort många investeringar i mitt liv. En del bra och en del dåliga. Men den bästa har varit Star for Life.

– Dan Olofsson

Tanken om en mer tillgänglig arbetsmarknad

Men koncernens och familjen Olofssons sociala ansvar kan man även se lokala prov på. Hemma i Malmö såg de hur utanförskapet växte och att det fanns ett behov av att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för bland annat utlandsfödda.

– Vi bor ju här i Malmö och här har vi tagit emot många invandrare. Och Sverige är oerhört dåligt på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Det kan ibland ta tio år för invandrare att få jobb. Medan vi pratar om ett halvår till ett år i många andra länder, säger Dan om den svenska oförmågan att få invandrare i anställning.

– Då startade vi något som heter Uppstart Malmö för 12 år sen och där har 4 000 personer kommit i arbete genom det initiativet, berättar Dan om deras lyckade arbetsmarknadsinitiativ i hemstaden. Ett initiativ där en rad lokala företagare har gått samman för att göra arbetsmarknaden tillgänglig för fler.

Åter hörs barnens lek på Kaxås backar

Och för att bli ännu lite mer lokala så kommer vårt samtal in på initiativet eller projektet som gav nytt liv till en avfolkningsbygd i Jämtland. I Krokoms kommun ligger orten Kaxås där Dans föräldrar växte upp och där han varit varje år sedan barnsben.

– Det var ju en levande bygd på 50-talet när jag växte upp. Men sen har man sett över tiden att befolkningen har minskat år från år. Och det som hände 2019 var att politikerna meddelade att skolan skulle läggas ner. Och läggs skolan ner, flyttar inga nya unga familjer in och sen läggs macken ner, sen läggs ICA-butiken ner och sen dör byn. Det finns hur många exempel som helst på det i Norrlands inland. Och det är lite tragiskt, säger Dan om detta alltför vanliga problem runt om på den svenska landsbygden.

De ville se om man kunde ändra den negativa trenden. Och få unga barnfamiljer att åter välja att leva och bo i denna fantastiska, natursköna bygd. Och då startades Projekt Kaxås. Ett initiativ som grundar sig på två delar, det fantastiska drivet hos engagerade bybor och byggprojektet som uppfört 29 nya villor på backen ovanför byn.

Dessutom har en rad övergivna gårdar och hus lagts ut till försäljning. Gårdar som ingen hade hopp om att de någonsin skulle gå att sälja. Till skillnad från många andra bostadsprojekt så har husintressenterna fått åka upp till byn med sin familj, där de fått känna på atmosfären och om det här är något för dem.

Succén är total och Kaxås har gått ifrån 100 invånare 2019, till 260 idag. Byn myllrar åter av liv, barnens lek hörs igen över nejden och förskolan ska byggas ut.

– Det är ett antal engagerade människor som bor på platsen som har tagit tag i det här och driver det. Och de har gjort en fantastisk insats. Ett femtiotal nya familjer har flyttat dit. 80 % av dem kommer inte från Jämtland och får en fantastisk miljö för sina barn, säger Dan.

I projektet har man på ett lyckat sätt presenterat ett livsstilskoncept med skidklubben, naturen, fisket, jakten och en lugn och trygg miljö med närhet till förskola och skola. Och på så vis lyckats vända en negativ spiral och vitalisera en hel bygd. En bygd som erbjuder massor av livskvalitet och naturvärden.

Naturens betydelse måste tas på allvar

Naturen är något som Dan och Christin brinner för och, tillsammans med olika bolag inom koncernen, har de initierat flera olika natur- och viltvårdsprojekt.

Deras senaste naturvårdsinitiativ finner vi utanför Tanzanias kust. Här ligger Thanda Island som är en av Thanda Groups femstjärniga anläggningar. I området runt ön har de bildat ett marint naturreservat vars syfte är att skydda och återställa korallerna efter mångårig misshandel genom dynamitfiske. Men också ge skydd till havssköldpaddorna som häckar på öarna i området.

I ett annat angeläget projekt har de under flera år jobbat intensivt med bevarandet och skyddet av noshörningar i naturreservatet där Thanda Safari Lodge ligger. Förutom ordinarie bevarandearbete för de olika arterna i reservatet, pågår en ständig kamp mot tjuvjägare.

Små saker är ju inte att förringa. Det behöver inte vara något stort projekt utan det kan vara det lilla som har väldigt stor betydelse.

– Christin Olofsson

– I Sydafrika finns ca 20 000 noshörningar och man har tagit över 1 000 per år i tjuvjakt. Så där är många åtgärder tagna för att skydda dem, säger Dan om viltvården i Thandas naturreservat. Ett område där de vilda djuren får en chans att leva som de alltid har gjort.

De lägger ner stora resurser på skyddet och har över 35 vakter anställda. Och deras idoga arbete ger resultat och de senaste siffrorna visar på att noshörningsbeståndet ökar. Vilket är mycket glädjande.

De båda får frågan om de har några råd till de som vill ta ett större ansvar. Båda anser att det är viktigare att många bidrar med mindre än att få drar runt det stora.

– Varje människa har en omgivning där man ser behov av något slag. Och där kan man göra en insats. En sådan insats berikar livet och gör att man känner att man gör något meningsfullt för någon annan, säger Dan.

– Små saker är ju inte att förringa. Det behöver inte vara något stort projekt utan det kan vara det lilla som har väldigt stor betydelse, fyller Christin i.

Vårt samtal pendlar mellan omsorg och omtanke om kollegor och kunder, till socialt ansvar för såväl landsändar och natur, som för andra människor och utanförskap. Det är tydligt att dessa frågor och detta engagemang vandrar fritt och utan begränsningar hos makarna Olofsson. För dem hänger allt ihop och man ser deras önskan och hopp om ett samhälle där vi bryr oss om varandra lite mer. Ett samhälle där vi medborgare, företagare och samhället i övrigt jobbar tillsammans och visar lite mer omtanke om varandra. Det kan vara att öppna sitt hem för någon under en högtid, eller att starta ett marint naturreservat. Och allt däremellan.

Våra engagemang

Inom Danir finns det åtskilliga exempel på socialt engagemang där vi och våra koncernkollegor visar omsorg och tar ansvar…

Årsbok 2023 /Intervju med Christin & Dan Olofsson

Årsbok 2023 /Intervju med Christin & Dan Olofsson