A Society växer ytterligare

Camilla Ternstedt har fått uppdraget att starta A Societys nya verksamhetsområde Finance och kommer då att bygga uppkundbas och leveranskapacitet för uppbyggnad av området.

Camilla har sin bakgrund inom ekonomi som bland annat redovisningschef på Kanal 5 men bytte inriktning 2013 och har sedan dess arbetat på ett mindre rekryterings- och konsultbolag specialiserade på ekonomer. Hon började som rekryteringskonsult men har under de senaste tre åren byggt upp konsultaffären på bolaget som idag står för 80 % av omsättning på bolaget. Genom lång och specialiserad erfarenhet och ett gediget arbete har Camilla under åren byggt upp ett stort nätverk och relationsbas framförallt i Stockholm som kommer att bidra till A Societys expansion inom området Finance.

– Jag ser det här som starten på en ny era på marknaden av ekonomikonsulter. Med Finance som nytt affärsområde skapar A Society ett unikt erbjudande till nya och tidigare kunder samt konsultnätverket som idag inte finns på den här marknaden. Jag ser verkligen fram mot att få komma ut och presentera A Society externt samt mig själv och Finance för övriga bolaget och är övertygad om att vårt gemensamma erbjudande kommer skaka om den befintliga marknaden, menar Camilla.

– Finance kommer att stärka vårt erbjudande till våra befintliga kunder, samtidigt som vi tar en bättre position på marknaden. Synergierna för våra kunder är uppenbara då det är svårt att dra en skarp gräns mellan IT och Finance. Med Finance får vi ett komplett erbjudande till IT- och Ekonomiavdelningarna hos existerande och potentiella kunder, säger Thomas Goréus, CEO & President på A Society.

 

Camilla Ternstedt

Business Area Manager Finance:
Camilla Ternstedt, 0707-89 59 13, camilla.ternstedt@asociety.se

CEO & President:
Thomas Goréus, 0768-55 99 04, thomas.goreus@asociety.se

Corporate Communication Manager:
Sofie Magnoy, 0766-26 15 16, sofie.magnoy@asociety.se

Recent Posts

Leave a Comment