PION Groups Poolia Executive Search krossar myten “svårt att rekrytera kvinnor till toppjobb”

Pressmeddelande

PION Groups Poolia Executive Search krossar myten “svårt att rekrytera kvinnor till toppjobb”

2024-02-23 PION

Glastaket äntligen spräckt – 54% kvinnor rekryterade till top management 2023.

Poolia Executive Search slog 2023 sitt eget rekord i fråga om hur stor andel kvinnor som rekryterats till toppjobb i svenska företag, idéburna organisationer och offentlig sektor. Av slutförda rekryteringar gick alltså 54% av toppjobben till kvinnor. Maria Eriksson är VD för och partner i Poolia Executive Search:

”Det är ingen slump att vi har så bra resultat. Vi arbetar hårt och målmedvetet för att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa heterogena ledningsgrupper, då vi är övertygade om att det starkt bidrar till större framgång för organisationen i fråga.”

Poolia Executive Search arbetar kompetensbaserat – endast kompetens styr vem man rekryterar. För att säkerställa att man inte oavsiktligt missar den efterfrågade kompetensen för att den råkar finnas hos en kvinnlig kandidat har man en rad rutiner på plats:

  • I varje rekrytering arbetar ett rekryteringsteam om tre personer varav minst en kvinna (minskar subjektivitet).
  • Två executive search-konsulter djupintervjuar kandidater tillsammans, varav minst en konsult är kvinna (minskar subjektivitet).
  • Nätverket av källor/tipsgivare och kandidater består av både kvinnor och män nationellt.
  • Noggrann och tydlig statistik förs löpande över hur könsfördelningen ser ut över tillsättningar.
  • I varje rekryteringsuppdrag är målet är att minst en kandidat av varje kön ska representeras i en short list.

Poolia Executive Search tillsätter ledare över hela Sverige och har ett stort kandidatnätverk.

”Glastaket” är en term som används för att beskriva den punkt då kvinnors karriär ofta stannar av – man har slagit i taket. Genom glaset kan man se vilka högre befattningar som är tillgängliga, men man kan inte komma igenom ”glastaket”.

Bildtext: Maria Eriksson, VD för och partner i Poolia Executive Search.

Dokument

Release (wkr0006.pdf)