SJ anlitar Nexer för att framtidssäkra techkompetens

Pressmeddelande

SJ anlitar Nexer för att framtidssäkra techkompetens

2023-06-07 Nexer

SJ har valt Nexer Tech Talent som samarbetspartner för att starta sitt första talangprogram. Programmet pågår under 12 månader där sex talanger inom Cloud och integrationsutveckling varvar arbete med utbildning, mentorskap och teambuilding. Syftet med det årslånga introduktions- och utvecklingsprogrammet är att trygga tillväxten och säkra framtidskompetensen.

”SJ befinner sig i en expansiv fas. Vi behöver attrahera talang för att säkra rätt mix av kompetens och leverera på vårt kundlöfte nu och i framtiden. En balanserad demografi är av största vikt för att vi ska vara framgångsrika. Vi vill skapa en värdegrund och miljö som attraherar en bredare målgrupp där olika perspektiv, ålder, kön och bakgrund gör att vi lyckas tillsammans. Genom Nexer kan vi nå dit snabbare”, säger Johan Näsman, CIO på SJ.

Programmet inkluderar en omfattande teknisk och icke-teknisk utbildning där deltagarna även får mentorskapsstöd för att trygga sin professionella utveckling och välmående.

Catharina Zeffer-Borglin, chef för ett av leveransområdena i IT-divisionen och tillika programansvarig, säger efter programmets första månader; ”Som ansvarig för samarbetet med Nexer och för deltagarnas utveckling ser jag vårt program som ett sätt att uppnå vårt behov av techkompetens. Kombinationen av att arbeta i våra team med modern teknik och samtidigt få förutsättningar för personlig utveckling ser jag som en fantastisk övergång från studier till arbetsliv. Som medarbetare på IT har man en viktig roll att fylla när koncernen storsatsar för att möta efterfrågan av hållbart resande”.

”Vi på Nexer Tech Talent är stolta över att få möjlighet att hjälpa SJ att attrahera, utveckla och behålla eftertraktad kompetens. Vi fokuserar på att utveckla både teknisk kompetens och sk soft skills, som självledarskap och kommunikation, för att förbättra deltagarnas produktivitet och framtida karriärmöjligheter. Genom att investera i talanger investerar företag i sin framtid och skapar därmed en stabil grund för en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet,” säger Daniel Gyllensparre, Business Unit Manager på Nexer Tech Talent.

Programmet startade i februari 2023 och man ser fram emot att stödja och följa talangerna under deras utbildning och utveckling. Efter framgångsrikt genomfört program är ambitionen att talangerna övergår till SJ:s organisation och fortsätter sin karriär inom företaget.

Om SJ
SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås. Koncernens drygt 4 800 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.

Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, Norge, liksom Skandinaviens huvudstäder. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Om Nexer
Nexer Tech Talent är målgruppsspecialister med fokus på talanger i början av sin karriär inom IT, tech och FoU. Via talangprogram hjälper Nexer Tech Talent andra företag att attrahera, utveckla och behålla talanger över tid. Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group som är ett internationellt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Nexer har 2800 experter i 15 länder och arbetar idag med några av världens största och mest krävande bolag där man tillför expertis inom digital transformation, IT, tech och FoU.

Kontakt:
Daniel Gyllensparre, Business Unit Manager, Nexer Tech Talent
daniel.gyllensparre@nexergroup.com

+46 702 08 27 92

Elin Ogéus, Marknadschef, Nexer Tech Talent
elin.ogeus@nexergroup.com

+46 735 95 90 29