Capacio och Sigma Technology ingår i samarbete för att få insikter i människors talang och potential med hjälp av dataanalys och hjärnvetskap

Pressmeddelande

Capacio och Sigma Technology ingår i samarbete för att få insikter i människors talang och potential med hjälp av dataanalys och hjärnvetskap

2023-05-11 Sigma

Sigma Technology Insight Solutions har inlett ett unikt samarbete med Capacio, ett techbolag inom life-science, där avancerad dataanalys används för att få insikter från kognitiva beteendedata. Resultaten förväntas förbättra förståelsen för människors talang och potential inom rekrytering, introduktion och kompetensförsörjning med minst 20%. Det första samarbetet har också blivit ett av projekten för SAS Institute Global Hackathon.

Baserat på världsledande neurovetenskap har Capacios team av hjärn- och neurovetenskapsforskare utvecklat en digital självbetjäningsplattform med ledande hjärnbaserade bedömningar och rapporter som utvärderar och visualiserar exekutiv funktion (Executive Functioning). De kognitiva bedömningarna mäter alla relevanta förmågor att hantera olika enkla och komplexa uppgifter och utmaningar i en ständigt föränderlig miljö.

Pilotprojektet mellan Sigma Technology och Capacio syftar till att identifiera prediktiva index och beteendeprofiler som kan användas för att förbättra matchningen mellan sökande och roller i rekryteringsprocessen samt den personliga utvecklingen av individer, team eller till och med hela organisationer. Den första fasen baseras på att korrelera en stor mängd kognitiva data med varandra och med andra parametrar, inklusive socioekonomiska data.

– Vi är mycket stolta över att få samarbeta med Capacio och se hur kombinationen av dataanalys och visualisering samt modern hjärnforskning och neurovetenskap kan skapa värde för kunder, ge dem bättre förståelse för mänskligt beteende och insikter i hur organisationer kan skapa välfungerande team. Vi är dessutom mycket glada att återigen fått möjligheten att ställa upp som deltagare i SAS Hackaton, nu i kategorin inom vård och life science där vi kan se hur innovativa teknologier kan skapa bättre hälsoförutsättningar, säger Robert Åberg, VD på Sigma Technology Insight Solutions.

I projektet för SAS-hackathon kombinerar Capacio och Sigma Technology kognitiv neurovetenskap med avancerad dataanalys och visualisering med hjälp av SAS Viya-plattformen. SAS Global Hackathon ägde rum mellan den 15 mars och 12 april, och vinnande laget kommer att avslöjas under den officiella ceremonin den 1 juni. Detta är tredje gången Sigma Technology-teamet deltar i hackathonen.

Capacio strävar att digitalisera och demokratisera psykologprocessen, från mätning och profilering till återkoppling och personalomsättning i praktiken. Genom att tillämpa avancerad dataanalys och visualisering på kognitiv neurovetenskap och evidensbaserade mätverktyg vill Capacio bidra med djupare förståelse för individers dynamiska fungerande och medfödda, hittills osynliga förmågor, talanger och potential. Syftet med projektet är även att skapa lättbegripliga och användbara beteende- och prestationsprofiler som kan hjälpa företag, organisationer och rekryterare att få en skarpare prediktion, urval, matchning för teambygge, samverkan och ledarskap genom att identifiera rätt person för rätt plats med rätt förutsättningar, säger Anders Norén, VD Capacio. Han fortsätter:

Vi är oerhört glada för samarbetet med Sigma Technology, där vi nu har fått en partner med en extremt stark förmåga inom avancerad dataanalys, vilket krävs för att vi ska kunna realisera vår målsättning.


För mer information, kontakta:

Robert Åberg, VD på Sigma Technology Insight Solutions

robert.aberg@sigmatechnology.com

+46 70 670 52 51

Anders Norén, VD på Capacio

anders.noren@capacio.com

+46 70 687 87 14

Nataly Lamkén, Kommunikationschef på Sigma Technology Group

nataly.lamken@sigmatechnology.com

Cecilia Hjertzell, CMO på Capacio

Cecilia.hjertzell@capacio.com

+46 73 383 33 89

Om Capacio

Capacio är ett techbolag inom life science. Bolagets affärsidé har sitt ursprung i världsledande forskning inom neurovetenskap och ett vetenskapligt genombrott i att mäta och förklara kopplingen mellan kognition, beteende och prestation inom näringsliv, sport, utbildning, hälsa, försvar och andra områden. Via sin tekniska plattform och tjänsteapplikationer kan Capacio erbjuda forskningsresultatet i form av tester för såväl individ, team och hela organisationer. Bolaget är baserat i Stockholm. För mer information besök www.capacio.com.

Om Sigma Technology Group och Sigma Technology Insight Solutions

Sigma Technology Insight Solutions är en växande leverantör av dataanalys och digitaliseringstjänster, inom t.ex. AI/ML, IoT, sensordata och visualiseringslösningar. Företagets datavetare och BI-experter har över 30 års yrkeserfarenhet av att hjälpa företag och organisationer testa nya produkter, införa nya affärsmodeller och introducera innovationer i kundernas verksamhet.

Sigma Technology Group är ett privatägt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina. Sigma erbjuder en idealisk kombination av branschövergripande expertis, ett hållbarhetsperspektiv på utveckling och en partnerskapsorienterad verksamhet. Bolaget fokuserar på att leverera mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, digitala lösningar och IT-infrastruktur med expertkonsulter, utvecklingsteam och offshore-leverans. För mer information besök www.sigmatechnology.com