PION Group AB inleder rekrytering av ny VD

Pressmeddelande

PION Group AB inleder rekrytering av ny VD

2023-03-14 PION

PION Group ABs styrelse har som ett led i den nya strategiska inriktningen beslutat att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons uppdrag och rekrytering av permanent ersättare inleds. Styrelsen har också beslutat att utse Mats Kullenberg som tillförordnad verkställande direktör och koncernchef tills ny verkställande direktör har rekryterats.

Jan Bengtsson har under sina år framgångsrikt lett både Poolia och Uniflex samt varit delaktig i skapandet av PION Group. Under kommande år ska PION Group öka tillväxttakten i både existerande bolag samt framtida koncernbolag. För detta krävs ett nytt ledarskap med kunskaper från såväl konsultbransch som Saasbolag. Därför har styrelsen beslutat att inleda rekryteringsprocess för ny VD samt entlediga Jan Bengtsson från posten som verkställande direktör.

  • Jag vill tacka Jan för hans långa och framgångsrika insats i bolaget. Vi har haft ett bra samarbete som lett fram till flera strategiska insikter om nästa steg för PION Group. Vi önskar Jan lycka till i nya uppdrag, säger styrelseordförande Lars Kry i en kommentar till beskedet.

Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess och fram till dess att ny verkställande direktör är på plats kommer Mats Kullenberg att leda verksamheten som tillförordnad verkställande direktör för PION Group. Mats är en driven entreprenör och erfaren tillväxtledare. Han har drivit en rad bolag och startade sin karriär inom konsultbranschen på Manpower där han under 9 års tid hade olika befattningar både i Sverige och internationellt. 2006 grundade han DREAMWORK som förvärvades av PION Group i januari 2023.

Anna Bäcklin axlar rollen som vice VD för PION Group samtidigt som hon är VD för QRIOS. Anna kommer tidigare från en roll som VD för mjukvarubolaget Softhouse och har närmare 20 års erfarenhet från IT och Techbranschen med ledande roller på bland annat Ericsson och CapGemini.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Kry, Styrelseordförande PION Group AB, 0733-434300, lars.kry@nexergroup.com  

Helene Schöldsten, Marknads- och kommunikationsdirektör PION Group AB, 070-9660292, Helene.Schöldsten@piongroup.se

Denna information är sådan information som PION Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2023 kl. 00:26 CET.

Dokument

Release (wkr0006.pdf)