Förändring av antalet aktier och röster i PION Group AB (publ)

Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i PION Group AB (publ)

2023-01-31 PION

Antalet aktier och röster i PION Group AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 3 januari 2023 om att emittera totalt 1 036 270 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dreamwork Scandinavia AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 1 036 270 och antalet röster med 207 254. Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 48 175 730, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 37 311 430 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 326 586.

Dokument

Release (wkr0006.pdf)