Konsten att kombinera beprövade system för nya lösningar.

Annika Fernlund, Hub Park

Konsten att kombinera beprövade system för nya lösningar.

Om man brinner för system i samverkan. Om man älskar att kombinera beprövade system, från olika sektorer, för att de ska kunna bli helt nya och bättre lösningar. Lite som när ett plus ett blir tre. Ja, då är det ju inte konstigt att man väljer att gå två högskoleutbildningar för att sen fortsätta korsbefrukta olika sektorer i yrkesutövningen.

Annika Fernlund är mobilitetsstrateg och fastighetsutvecklare på Hub Park och har genom den rollen möjlighet att utöva sin passion för nya lösningar. Och även om hon inte hade två utbildningar som en medveten strategi när hon började läsa till civilingenjör på Väg och Vatten och senare på Arkitektskolan. Så har hennes båda utbildningar gett henne uppslag och tankeprocesser som gifter sig väl när hon jobbar för att hitta lösningar och system som inte fanns innan.

Annikas examensarbete på arkitektskolan i Lund var en god indikation på hennes framtida yrkesgärning. Där och då ville hon koppla ihop litteratur och kollektivtrafik och ta in Stockholms stadsbibliotek till tunnelbanan och vice versa. Väl ett examensarbete, men intentionen att tänka nytt med det gamla fanns där och var bara början på något mer.

– Jag kom först inte in på arkitektskolan, så då blev det väg- och vattenbyggnad initialt. Och så här i backspegeln har det varit ett fantastiskt bra komplement till min arkitektutbildning, säger Annika om att det inte alltid blir som man tänkt. Men att det ofta blir bättre då.

Annika har under sin karriär jobbat flera år på arkitektkontor. Efter det har det blivit några år som egen konsult där fastighetsutveckling stod för mycket av den egna verksamheten. Men för några år sen tog Annika upp sin vurm för system i samverkan då hon började att jobba med framtidens mobilitetshus på Parkering Malmö. Erfarenheten, kunskapen och viljan att ligga i framkant fanns där och Annika fick fria tyglar att utveckla idéer och mobilitetslösningar för Malmös parkeringsbolag, deras anläggningar och deras erbjudande.

– Jag trivdes mycket bra på P-Malmö och projekten vi jobbade med. Men jag kände starkt att jag ville kunna applicera mina idéer på projekt i hela Sverige och eftersom kommunala bolag inte får investera utanför den egna kommunen så började tanken på att hitta annat att gro, säger Annika om hur hon hamnade på Hub Park.

Jag kände starkt att jag ville kunna applicera mina idéer på projekt i hela Sverige.

– Annika Fernlund

På Hub Park jobbar Annika precis så som hon vill, med fokus på lösningar som maximerar det goda i stället för att minimera det dåliga. Med projekt som drivs med cirkulär ekonomi som ledstjärna och med projekt som kopplar ihop olika system för att ge en ny och bättre helhet. Där deras kunder, som är kommuner och fastighetsbolag, förutom nytänkande mobilitetslösningar, också erbjuds kompletta energilösningar för mobilitetshusen och dess närområden. För om man nu gillar system i samverkan, så är det ju inte konstigt att man kopplar ihop parkeringshus i stan med solcellsparker på landsbygden eller med nya logistik- och laddningsnoder runt om i staden. Och på så sätt skapar nya lösningar och erbjudanden.