Högteknologi, demokrati och långa relationer.

Per-Ola Malm, A Society

Högteknologi, demokrati och långa relationer.

Rastlös och envis, älskar att jobba och brinner för att hjälpa andra att nå framgång. Så beskriver sig P-O Malm, VD på A Society. Och han är någon som uppskattar långa relationer. En av hans längsta och käraste började 1991. Han var på väg hem från Borgafjäll. Och under en fikapaus på tågperrongen i Ulriksfors började han prata med en flicka från Västerbotten. Ett samtal som pågår än idag och resulterat i en civilingenjör och en nationalekonom. Och två katter som heter Alex och Sigge.

P-O är utbildad civilingenjör inom elektroteknik. Men är också utbildad till reservofficer i Marinen. Hans militära träning var mitt under kalla kriget. Och det här var en tid då det ofta var försvarsindustrin som drev tekniken framåt.

– Det var i militären som mitt intresse för högteknologi växte. Jag såg att tekniken kunde bidra till vår säkerhet och vår demokrati. Vår frihet var inte något som vi under den här tiden kunde ta för givet, säger P-O om hur hans reservofficersutbildning påverkat hans yrkesval.

Efter examen på LTH 1990 började P-O på Saab där han var med och utvecklade styrsystem till australiensiska Collins-ubåtar och till svenska JAS 39 Gripen. Två år senare inleddes nästa långa och ganska passionerade relation, den med teknikkonsultbranschen.

– Jag skulle nog säga att jag är någon som kan lite om mycket, förutom när det kommer till teknikkonsultbranschen. Om den kan jag riktigt mycket, säger P-O om sin långa tid i branschen.

Han har haft olika chefsroller i branschen sedan 1996. Och det har med tiden format hans ledarskap. Han vill inspirera till att vilja vara en del av något meningsfullt och spännande. Och samtidigt ha uppmärksamheten på detaljerna.

P-O började på Assistera 2007 och när Danir köpte bolaget var han med och bildade A Society. När Thomas Goréus gick i pension från sin VD-post på A Society i april 2021 tog P-O över efter sin gode vän och mentor.

– Jag hade egentligen aldrig tänkt på VD-rollen men när mina kollegor ville att jag skulle ta vid efter Thomas så blev jag både glad och stolt, säger P-O om det interna stödet han fick när han började som VD.

Det går onekligen bra för oss och ett av våra kommande mål är att vår verksamhet i USA blir lika framgångsrik som vår svenska.

– Per-Ola Malm

Att förtroendet för ledarskapet och tron på företaget finns bland medarbetarna är tydligt då omsättningen det senaste året har ökat med 15 % och resultatet med 50 %.

– Det går onekligen bra för oss och ett av våra kommande mål är att vår verksamhet i USA blir lika framgångsrik som vår svenska. Efter att fått upp lönsamheten på en hälsosam nivå spänner vi nu bågen rejält och siktar på en tillväxt på över 20%. Vi ska bli ett tillväxtbolag, en stor utmaning som kommer kräva att vi fortsätter trimma vår kärnaffär samtidigt som vi tillför nya tjänsteområden i vårt erbjudande, säger P-O om det fina resultatet och framtida ambitioner.

Att vara envis och rastlös är bra men det är nog egenskaper som noggrann, engagerad, närvarande och informell som P-O använder sig av mest. Och är man som P-O dessutom någon som blir glad och får en inre tillfredsställelse och bekräftelse när andra lyckas så är man ett chefsämne som håller på lång sikt. Som skapar stabilitet och trygghet för kund, konsult och medarbetare.