PION Group AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Pressmeddelande

PION Group AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

2022-10-25 PION

Kvartalsperioden juli – september

 • Intäkterna* uppgick till 511 (445) MSEK, motsvarande en tillväxt om 15 procent, varav 14 procent organisk.
 • EBITA* uppgick till 22,7 (25,9) MSEK och EBITA marginalen till 4,4 (5,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 22,7 (21,3) MSEK.
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,48 (0,46) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 21,8 (14,3) MSEK, motsvarande 0,46 (0,31) SEK per aktie.
 • På en extra bolagsstämma den 23 augusti ändrade Poolia AB namn till PION Group AB.

Delårsperioden januari – september

 • Intäkterna* uppgick till 1 554 (1 319) MSEK, motsvarande en tillväxt om 18 procent, varav 17 procent organisk
 • EBITA* uppgick till 65,6 (60,9) MSEK och EBITA marginalen till 4,2 (4,6) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 52,9 (48,3) MSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,12 (1,03) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,3 (57,9) MSEK, motsvarande 0,72 (1,24) SEK per aktie.
 • Tidigare i år avyttrade PION Group sitt tyska dotterbolag. Resultateffekten uppgår till 1,5 MSEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 klockan 07.00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD och koncernchef PION Group AB,
jan.bengtsson@piongroup.se , +46 (0)73-600 68 10

Om PION Group AB
PION Group är en företagsgrupp som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources.

Namnet PION kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenörer och nybyggare. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med Consulting inom bland annat IT, Tech och Strategy samt Interim Management, Executive Search, HR-Tech och även rekrytering och bemanning.

PION Groups verksamhet bedrivs under varumärkena QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag PION Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs gärna mer här www.piongroup.se

Dokument

PION Group AB - Delårsrapport Q3 2022 (wkr0006.pdf)