Sigma lanserar nytt bolag inom inköp, logistik, administration och försäljning.

Pressmeddelande

Sigma lanserar nytt bolag inom inköp, logistik, administration och försäljning.

2022-10-07 Sigma

Sigma Industry West Group fortsätter att växa och startar nu ytterligare ett bolag, CREW by Sigma, med fokus på erfarna konsulter inom områden som inköp, logistik, administration och försäljning

Med lanseringen av CREW breddar sig Sigma ytterligare med ett unikt erbjudande som inte tidigare funnits inom konsultgruppens utbud.

– Vi ser ett ökat behov av delvis nya roller och kompetenser, som vanligtvis inte funnits inom Sigma. Då jag har varit i teknikkonsultbranschen sedan mitten av 90-talet kan jag konstatera att våra kunders efterfrågan ständigt förändras och utvecklas över tid. Därför är det viktigt att vi som leverantör snabbt kan identifiera vår förändrade omvärld och agera på detta. För att möta det här behovet hos våra kunder samt kunna bredda vårt erbjudande ytterligare startar vi nu CREW, säger Hans Kihlström, VD CREW by Sigma.

CREW levererar kompetens utanför ingenjörsområden och arbetar idag inom inköp, logistik, administration, IT, försäljning, ekonomi, marknad och HR. Man har redan ett 15-tal uppdrag igång ute hos ett flertal kunder och ambitionen är att under 2023 fördubbla sig. Bolaget är starkt inom automotive-området men målet är att fortsätta att växa inom andra branscher. I samband med detta planerar man även att under nästa år anställa ytterligare chefer.

– Inom CREW satsar vi på kreativitet, utveckling och välmående för våra anställda. Vi vill tänka utanför boxen och har ambitionen att attrahera talanger och kunder som vanligtvis inte har kontakt med Sigma. Genom det lilla entreprenörsdrivna bolaget kan vi vara personliga och ta snabba beslut samtidigt som vi har styrkan och stabiliteten från en stor koncern som Sigma, säger Isabelle Avenius, Business Manager på CREW.

Sedan starten 2014 har Sigma Industry West expanderat kraftigt och är idag en företagsgrupp som sysselsätter 550 personer, främst i Sverige men med verksamhet även i USA och Norge. Gruppen består i huvudsak av Sigma Industry West, Sigma Embedded Engineering och Sigma Energy & Marine. Bolagen har haft en fin organisk tillväxt samtidigt som man lyckats hålla en bra lönsamhet. Under 2022 kommer man att omsätta närmare 700 MSEK.

– Även om mycket är osäkert i vår omvärld just nu så finns det fortfarande ett mycket stort behov av kompetens inom produktutveckling, digitalisering, elektrifiering och andra områden där vi har en ledande position. Våra bolag erbjuder ett brett tjänsteutbud och med CREW utökar vi vår affär ytterligare. Vårt sätt att organisera oss i mindre bolag tillvaratar energi och engagemang samt skapar en attraktiv och personlig företagskultur, säger Magnus Liljeqvist, Marknads- & kommunikationschef.


Om Sigma Industry West Group

Sigma Industry West levererar konsulttjänster inom produktutveckling och konstruktion, UX & Design, produktionsteknik, PLM och industriell IT. Sigma Embedded Engineering är experter inom elektronik, mjukvaruutveckling, inbyggda system och konnektivitet/IOT. Sigma Energy & Marine som förvärvades 2016 av Aker Solution är världsledande inom områden som subsea, process, förnyelsebar energi, beräkning & simulering och marin konstruktion. 

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Liljeqvist, Marknads- och Kommunikationschef
Telefon: 073-600 06 05
E-mail: magnus.liljeqvist@sigma.se

Jens Wickström, VD Sigma Industry West Group
Telefon: 073-353 43 00
E-mail: jens.wickstrom@sigma.se