PION Group AB – Valberedning utsedd

Pressmeddelande

PION Group AB – Valberedning utsedd

2022-09-23 PION

PION Groups valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

I enlighet med beslutet på PION Groups (f.d. Poolia) årsstämma 2022 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2023.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Martin Hansson, Danir Resources AB och styrelseledamot
Petter Stillström, AB Traction
Thomas Krishan, eget innehav

Martin Hansson har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i PION Group är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
PION Group AB, Att: Valberedningen – Martin Hansson, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Martin Hansson, via Rebecca Lindskoog, 073-093 06 97

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2022 klockan 07.30 (CEST).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)