Sigma Technology Cloud utvecklar hållbarhetsfokuserat tankesätt hos unga talanger

Pressmeddelande

Sigma Technology Cloud utvecklar hållbarhetsfokuserat tankesätt hos unga talanger

2022-09-21 Sigma

Sigma Technology Cloud har etablerat ett Young Talent-program som är en inhousepraktik för studenter. Programmet möjliggör att studenter kan göra sitt examensarbete inom IT och samtidigt utforska det kommande arbetslivet. Programmet är ett av få program på marknaden som fokuserar på hållbar teknikutveckling och etablering av ett verklighetsbaserat tankesätt för framtida medarbete.

Sigma Technology Groups vision och filosofi är Expect a Better Tomorrow, vilket synliggör ansvaret för att vara en kraft vars påverkan betyder något för anställda, kunder och världen runt omkring oss.

Sigma Technology bidrar till hållbar utveckling genom att driva på innovation och utbildning med fokusområden som samhällsutveckling, jämställdhet, mångfald, ansvarsfull konsumtion och företagsetik, där vi uppfyller fem av FN:s hållbara mål, #4, 5, 8, 10, 12.

För att följa Sigmas vision tog Sigma Technology Cloud initiativet att lansera programmet Young Talent. Ett program för studenter som letar efter en praktik eller ett företag att göra sitt examensarbete hos inom IT-sektorn. Emmy Vartiainen är konsulten på Sigma Technology Cloud som ansvarar för att utveckla Young Talent-programmet.

Vi vet hur svårt det kan vara för studenter att få sin första praktikchans. Vi ville hjälpa till genom att skapa en plattform med bra projekt och idéer för studenterna att arbeta med. Vårt mål är att ge studenterna en chans att utforska sitt kommande arbetsliv och få en bra grund att stå på. Genom att introducera dem till verklighetsbaserade scenarier som en IT-konsult kan stöta på, och ha experter som hjälper dem samla på sig teknisk kompetens, så tror vi att det kommer hjälpa dem bygga viktiga relationer och bli mer förberedda inför framtiden. Vår ambition är att fortsätta utveckla programmet i Stockholm och på andra platser, samt att rekrytera 10 studenter per år, kommenterar Emmy.

Young Talent-programmet på Sigma Technology Cloud fokuserar på att utbilda och ingjuta ett hållberhetsorienterat tankesätt för framtida medarbetare. Jonathan Rengius, Cloud Architect, som driver Hållbarhetspåverkan på Sigma Technology Cloud, säger:

Bakgrunden till den nya hållbarhetsinriktningen av Young Talent är för att visa och lära studenter att arbeta och tänka hållbarhetsmässigt för att uppnå en bättre morgondag för alla. Vi tror att om vi inkluderar studenter i att tänka på detta sätt redan innan de påbörjar sina karriärer, så hjälper vi dem se hur vi tror på att människor inom detta område ska arbeta och bidra för att uppnå SDG-målen.

Jag vet att inget företag ensamt kan lösa alla problem som vi möter, men jag tror starkt på att om alla gör sin del i att arbeta mot att uppnå SDG-målen så kan vi tillsammans skapa en bättre morgondag, tillägger Jonathan.

Jesper Friberg Spång, deltagare i Young Talent-programmet 2021 och nu utvecklare på Sigma Technology Cloud delar med sig av sin feedback på programmet:

Young Talent-programmet var språngbrädan för mig att bli mjukvaruutvecklare och konsult. Under programmet lärde jag mig grunderna av Amazon Web Services (AWS), vilket gav oss verktyg för att kunna arbeta mer effektivt med vårt projekt. En av de mest fantastiska sakerna under programmet var möjligheten att få vägledning och hjälp från våra mentorer och alla andra i företaget.

Är du student där praktik är en del av din utbildning? Eller ska du skriva ditt examenarbete? Skicka din ansökan till Emmy.Vartiainen@sigmatechnology.se om du vill ansöka om att ansluta dig till Young Talent-programmet.


För mer information, kontakta

Nataly Lamkén, Chief Communication Officer på Sigma Technology Group, nataly.lamken@sigmatechnology.se

Emmy Vartiainen, Programledare för Young Talent-satsning på Sigma Technology Cloud, Emmy.Vartiainen@sigmatechnology.se


Om Sigma Technology

Sigma Technology Group, som är en del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag som finns i Sverige, Ungern, Kina, Norge och Ukraina. Globalt levererar vi till Europa, USA och Kina.

Sigma Technology Group erbjuder banbrytande expertkompetens inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design- och utveckling av inbyggda system, utveckling- och administration av IT-infrastruktur, samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

Besök sigmatechnology.com för en komplett beskrivning.

Sigma ägs av Danir AB och har mer än 5000 anställda samt ett stort nätverk av samarbetspartners i tretton länder.