Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-08-23

Pressmeddelande

Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-08-23

2022-08-23 PION

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ändring av bolagets företagsnamn till PION Group AB samt ändring av föremål för bolagets verksamhet till att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Dokument

Poolia AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-08-23 (wkr0006.pdf)