Nexer och QBank inleder strategiskt samarbete

Pressmeddelande

Nexer och QBank inleder strategiskt samarbete

2022-03-31 Nexer

Nexer och QBNK Company AB (QBank) har ingått ett samarbete för att möta marknadens växande behov av Digital Asset Management (DAM). Parterna avser att proaktivt bearbeta marknaden med ett kombinerat erbjudande bestående av QBanks DAM-produkt och Nexers implementeringstjänster. Erbjudandet kommer även paketeras och integreras med de produktområden som Nexer levererar, såsom Product Information Management (PIM), Content Management Systems (CMS), kommunikations och e-handelslösningar.

Nexer Unified Commerce är en specialistenhet inom Nexer och har sedan länge varit en ledande systemintegratör inom digital handel, samtidigt som de är en av Nordens största PIM-integratörer. I takt med att Nexer växer både i Sverige och övriga delar av världen kommer bolagets erbjudande successivt att utökas. DAM, PIM och e-handel är samverkande produktområden vilket gör det naturligt för Nexer att nu utöka sitt erbjudande med DAM.

QBank har byggt och levererar en standardiserad DAM-produkt sedan över 10 år. Produkten riktar sig mot enterprise-bolag med komplexa behov vad det gäller volym och hantering av digitala filer såsom bilder, dokument, filmer, ritningar, audio, logotyper, QR-koder, mm. QBank har nyligen annonserat att bolaget kommer ha ett ökat och strategiskt fokus på samarbete med partners, både som kanal till marknaden och för kundleveranser.

”Vi är vana att jobba strategiskt och nära våra plattformspartners och ser fram emot att göra detsamma med QBank och DAM-marknaden. Vi har redan påbörjat rekryteringen för att bygga ett QBank DAM kompetenscenter”, säger Fredrik Axell som är chef för affärsområdet Unified Commerce på Nexer. ”För oss på Nexer handlar Unified Commerce om att skapa en sömlös hantering av de tekniska plattformar som behöver samverka för att skapa en riktigt bra upplevelse för våra kunder och våra kunders kunder inom digital handel. QBanks DAM-plattform kommer bli en viktig pusselbit i vårt erbjudande både tekniskt och strategiskt”, tillägger Fredrik Axell.

”Partnerskapet med Nexer är precis i linje med vår strategi och möjliggör för oss att fokusera mer av våra resurser på utveckling av vår kärnprodukt och samarbeta med andra parter för det som ligger utanför kärnan. Nexer har varit mycket framgångsrika inom digital handel och vi gillar framför allt deras tänk att välja ut definierade produkt- och lösningsområden som man paketerar, bygger kompetens kring och sedan proaktivt bearbetar marknaden med”, säger Jacob Philipson, VD på QBank.

Inom ramen för partnerskapet kommer man under våren erbjuda aktiviteter som webinars, kundcase med mera, för att gemensamt marknadsföra erbjudanden till befintliga samt nya kunder.

För mer information, vänligen kontakta
Fredrik Axell
BA Manager Nexer Unified Commerce
Tel: +46 73 070 01 56
Email: fredrik.axell@nexergroup.com

Jacob Philipson
VD, QBank
Tel: +46 70 389 51 55
E-mail: jacob.philipson@qbank.se

Om QBNK
QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.
Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com