Dan Olofssons kommentar beträffande Victoria Park

Pressmeddelande

Dan Olofssons kommentar beträffande Victoria Park

2021-11-25 Danir

Jag frias helt i huvudfrågan beträffande insiderbrott.

Beträffande andrahandsyrkandet om obehörigt röjande är detta inget insiderbrott utan en ordningsregel. Tingsrätten har här fällt en villkorlig dom med böter som påföljd. Jag och mina jurister anser detta vara en felaktig dom, varför den kommer att överklagas till hovrätten.

Tingsrätten har valt att gå på lösa spekulationer om tänkbara förklaringar jag hade vid förhöret som inte var baserade på faktiska minnen, eftersom jag inte kom ihåg detta sms som skickades 19 månader innan. När jag sedan någon vecka efter kartlagt all kommunikation stod förklaringen klar, och det var att främja Vonovias bud. Och detta är lagligt.

Detta förhållande får således klarläggas i hovrätten.

Dan Olofsson

För ytterligare information vänligen kontakta:

Dan Olofsson, 0708 30 04 55