SIGMA TECHNOLOGY OCH FRIDAGYMNASIET DIGITALISERAR SKOLARBETET

Pressmeddelande

SIGMA TECHNOLOGY OCH FRIDAGYMNASIET DIGITALISERAR SKOLARBETET

2021-11-17 Sigma

Enligt en färsk rapport från Internetstiftelsen får 8 av 10 svenskar under 18 all sin information om nyheter och händelser online, via digitala plattformar eller sociala medier. Nu vill Fridagymnasiet i Mölnlycke och Sigma Technology digitalisera skolans kommunikation för att se till att elever alltid har den senaste skolinformationen tillgänglig.

Tidigare i år startade Sigma Technology Informatics Solutions och Fridagymnasiet i Mölnlycke ett LIA- (Lärande i Arbetet) praktikprojekt där studenter från IT-Högskolan och Medieinstitutet fick i uppgift att skapa en interaktiv mobilapp där lärare och elevråd kan publicera information och kommunicera med Frida-elever.

De fyra praktikanterna som har arbetat på projektet är Linda Söder, Philip Alderstig, Elham Ahmadzadeh och Kristian Golba från IT-Högskolan, en av Sigma Technologys strategiska partners, och Medieinstitutet. Tillsammans har de utvecklat en mobilapp med hjälp av React Native och en React.js-hemsida för appadministration.

Nyckelfunktionerna i appen är:

  • Digitalt schema
  • Enkel och mobil delning av nyheter
  • Push-notifikationer för att underlätta delning av viktiga nyheter direkt till eleverna
  • Instagram-integration
  • Lunchmeny

Vi fick tillfälle att prata med praktikanterna som har utfört projektet.

Vi har haft kontakt med varandra sedan i våras och det har hjälpt oss att tidigt lära känna varandra och ta fram en bra plan för projektet, säger Linda.

Kristian fortsätter,

– Vi har bestämt oss för att utveckla en applikation med hjälp av React Native, eftersom appen kommer att användas både på iOS och Android. Tekniken var ny för oss, så vi har behövt göra mycket research innan vi startade projektet. Backenddelen är byggd med C# som vi var bekanta med från vår .NET-utbildning.

Gruppen blev en bra blandning av olika bakgrunder och erfarenheter. Med Scrum-modellen som utgångspunkt höll praktikanterna regelbundna sprintmöten med både Fridagymnasiet och projektgruppen på Sigma Technology.

Utöver regelbundna möten med våra kravställare på Frida och handledare på Sigma Technology så försökte vi vara på plats både på skolan och på Sigma Technologys kontor. När vi satt på Frida var det lättare att få direkt feedback från målgruppen när vi pratade med elever och bad dem testa appen. Och att få vara en del av Sigma Technologys projektgrupp hjälpte oss att få tillgång till viktig kunskap och insikter, säger Philip.

Vårt agila arbetssätt hjälpte oss att skapa ett effektivt arbetsflöde och vi har till och med lyckats utveckla ett extra projekt under praktikperioden – en administrationshemsida där lärare kan logga in och ladda upp nyheter och lunchmenyn från sin dator. Hemsidan byggdes med React.js, berättar Elham

Hon fortsätter

Jag har verkligen uppskattat vår praktik. Under de här månaderna fick vi insyn i både den akademiska världen, utvecklingsprocessen och kontorslivet – och fick samarbeta med utvecklingsteam från både Sverige och Ukraina. Dessutom har vi bidragit till ett riktigt projekt, vilket känns jättebra.

Linda håller med Elham,

Det har varit väldigt roligt, både när det gäller de tekniska delarna av projektet och gruppen som sådan. Vi har fått mycket stöd från Sigma Technology och Fridagymnasiet, vilket sporrade oss att göra vårt bästa.

Från Sigma Technologys sida var det Jessica Mitrosbaras, enhetschef på Sigma Technology Informatics Solutions, och Johanna Boström, enhetschef på Sigma Technology Insight Solutions, som var handledare för projektet. Jessica Mitrosbaras säger,

Digitaliseringen förändrar hur vårt samhälle fungerar. Att digitalisera skolprocesser och göra kommunikationen mellan lärare och elever smidigare och snabbare är därför väldigt viktigt. Vi är stolta över det här praktikprojektet där vi kunde samarbeta mellan företag, gymnasium och skolväsendet såväl som locka till oss en bra grupp studenter från olika yrkeshögskolor och med olika bakgrunder.

Carl Josefsson, Innovation Lead på Fridagymnasiet, tillägger,

Det här har varit ett jättebra samarbete och kunskapsutbyte, en perfekt win-win mellan skola och företag.


För mer information, kontakta 

Johanna Boström, johanna.bostrom@sigmatechnology.se

Elham Ahmadzadeh, studerar JavaScript Developer på IT-Högskolan

Linda Söder, studerar Front-End Developer på Medieinstitutet

Kristian Golba, studerar .NET Developer på IT-Högskolan

Philip Alderstig, studerar .NET Developer på IT-Högskolan

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina och som levererar internationellt till Europa, USA och Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, utveckling och administration av IT-infrastruktur samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se.

Sigma ägs as Danir AB och har ca 4,000 anställda och ett nätverk av partners i elva länder.