Poolia AB kommer erhålla 19 MSEK i utbetalning från AFA sjukförsäkrings AB

Pressmeddelande

Poolia AB kommer erhålla 19 MSEK i utbetalning från AFA sjukförsäkrings AB

2021-11-16 PION

Afa Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat om att göra en utbetalning till vissa arbetsgivare för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS avseende premier för åren fram till 2008. Bakom beslutet ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet vilket har resulterat i en stark ekonomisk situation för Afa Försäkring.

Poolia AB har idag erhållit information om att 19 MSEK av dessa medel kommer tillfalla bolaget. Utbetalningen till Poolia kommer att ske i november och kommer påverka bolagets vinst före skatt med motsvarande belopp.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2021 kl. 14.45 (CET).

Dokument

Release (wkr0006.pdf)