Annelie Mannerström stärker kvalitetsarbetet på Sigma Technology Group

Pressmeddelande

Annelie Mannerström stärker kvalitetsarbetet på Sigma Technology Group

2021-11-11 Sigma

Annelie Mannerström tar över ansvaret för kvalitetsarbetet på Sigma Technology och kommer fokusera på organisationens efterlevnad av kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetskrav. Det främsta målet är att förbättra processer, tjänster och företagskulturen.

Sigma Technology lägger mycket tid på aktiviteter inom organisationen för att säkerställa att tjänsterna som erbjuds och metoderna som används är konsekventa, hållbara och följer alla kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetskrav. Företaget innehar tre certifikat som bevisar organisationens hög standard – ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (informationssäkerhet). Dessutom släpper företaget regelbundet en CSR-rapport som presenterar det senaste årets arbete och lärdomar inom hållbarhet.

Sigma Technology gick nyligen ut med att Annelie Mannerström tar rollen som kvalitetschef och därmed får ansvaret för att företaget uppfyller de senaste ISO-standarderna, inklusive att planera externa och interna revisioner. Hon kommer också vara ansvarig för implementationen av det nya och uppdaterade ledningssystemet. Annelie har arbetat på Sigma Technology i över 4 år på kunduppdrag inom informationssäkerhet och ser fram emot sin nya roll:

Jag har jobbat med teknikinformation i över tio år, bland annat med att ta fram e-learningkurser inom säkerhetsmedvetenhet och ledningssystem. Jag tror min långa erfarenhet av användarvänlighet och informationshantering kommer att hjälpa mig i den här nya tjänsten, säger Annelie.

Annelie Mannerström delar sina tankar om hur informationssäkerhet påverkar den generella affärsstrategin:

Utan informationssäkerhet blir det inga affärer. För några år sedan låg Sigma i framkant när det gällde informationssäkerhet, och nu ser vi ett ökat krav på infosäk från våra kunder – vilket lägger extra press på oss, men också motiverar oss att fortsätta förbättras. Jag tror att med bra informationssäkerhetsrutiner och en fortsätt utveckling av dem så kommer vi att stärka vår plats som en kvalificerad, överlägsen IT- och tjänsteleverantör.

För mer information, kontakta

Nataly Lamkén, Chief Communication Officer på Sigma Technology Group, nataly.lamken@sigmatechnology.se

Annelie Mannerström, Quality Manager på Sigma Technology, annelie.mannerstrom@sigmatechnology.se

Om Sigma Technology

Sigma Technology Group, del av Sigma Group, är ett privatägt globalt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina och som levererar internationellt till Europa, USA och Kina. Sigma Technology Group erbjuder den allra senaste kunskapen inom mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, utveckling och administration av IT-infrastruktur samt digitala lösningar med expertkonsulter, offshore-leveranser och utvecklingsteam.

För en fullständig beskrivning, besök sigmatechnology.se.

Sigma ägs as Danir AB och har ca 4,000 anställda och ett nätverk av partners i elva länder.